bannerPos

Råmælk fra vaccinerede køer gav kalvene flere antistoffer

Selvom kalve fodret med råmælk fra vaccinerede køer havde et højere niveau af antistoffer mod BRS-virus, viste afprøvningen ingen forbedring i forhold til omfanget af sygdomsbehandlinger eller dødelighed. Arkivfoto: Camilla Bønløkke

AF: CHRISTIAN CARUS

FAGJOURNALIST
09-08-2019 08:30
Mens en afprøvning af kalve fodret med råmælk fra BRS-vaccinerede køer ikke viste forskel på sygdomsforekomst og dødelighed, giver et øget niveau af antistoffer Seges tro på metoden som en mulighed for at forebygge tidlige tilfælde af luftvejsinfektioner.

Seges har afprøvet en alternativ strategi til forebyggelse af luftvejsinfektioner med BRS-virus i en stor jersey-besætning, hvor man ville undersøge effekten af at fodre kalvene med råmælk fra vaccinerede køer.

Testen viste et øget niveau af BRS-antistoffer, men ingen forskel på sygdomsforekomst og dødelighed i forhold til kontrolgruppen, alligevel antager Seges, at antistofferne har øget kalvenes modstandskraft.

Besætningen havde i en længere periode forud for opstart af testen oplevet betydelige problemer med luftvejsinfektioner hos kalve helt ned til 14 dages-alderen. Ved obduktion af en række kalve og efterfølgende PCR-diagnostik blev der blandt andet fundet BRS-virus, der er en velkendt årsag til luftvejsinfektioner hos kalve, skriver Seges.

Besætningsejeren var indstillet på at implementere en forebyggende strategi, som ud over optimering af managementforhold, specielt omkring råmælkstildeling og fodring, også omfattede vaccination. Da infektionerne optrådte allerede blandt de helt unge kalve, blev det besluttet at forsøge at vaccinere køerne og øge kalvenes modstandskraft indirekte ved tildeling af råmælk fra de vaccinerede køer.

Flere antistoffer – samme dødelighed

I besætningen blev iværksat en strategi, hvor halvdelen af køerne blev vaccineret med Bovilis Bovipast omkring goldning samt 3-4 uger senere. Kalve født i perioden blev ved fødsel skiftevis placeret i forsøgsgruppen, som fik tildelt råmælk fra en vaccineret ko, eller kontrolgruppen, som fik tildelt råmælk fra en ikke-vaccineret ko. Alle kalve blev tildelt omkring 2,5 liter råmælk ved første fodring.

Undersøgelserne viste, at vaccinerede køer opnåede et signifikant højere niveau af antistoffer mod BRSV sammenlignet med ikke-vaccinerede køer, mens råmælk fra vaccinerede køer havde et lidt højere indhold af antistoffer mod BRSV sammenlignet med råmælk fra ikke-vaccinerede.

For kalvenes vedkommende viste afprøvningen, at kalve tildelt råmælk fra vaccinerede køer havde signifikant højere niveau af antistoffer mod BRSV i serum sammenlignet med kalve, der blev tildelt råmælk fra ikke-vaccinerede køer.

Der kunne dog ikke påvises forskel på omfanget af sygdomsbehandlinger eller dødelighed mellem gruppen af kalve tildelt råmælk fra vaccinerede køer og gruppen af kalve, der blev tildelt råmælk fra ikke-vaccinerede køer

Alligevel mener Seges, at det er rimeligt at antage, at det højere indhold af specifikke antistoffer mod BRSV har øget kalvenes modstandskraft.

Besætningen valgte i tillæg til ovenstående vaccinationsstrategi at vaccinere alle kalve med Bovilis Bovipast ved 3- og 4-månedersalderen for at opnå en bedre beskyttelse hos de ældre kalve.

Supplerende forebyggelse

Seges’ konklusion på undersøgelsen lyder således:

- På baggrund af resultaterne fra den gennemførte afprøvning vurderer vi, at beskyttelse af kalve via tildeling af råmælk fra vaccinerede køer kan overvejes som et muligt tiltag i situationer, hvor der opleves meget tidlige tilfælde af luftvejsproblemer. Det er dog essentielt, at der samtidig sættes fokus på optimering af råmælksrutiner, hygiejne, fodring, sygdomsovervågning og management i øvrigt. Ligeledes bør det altid overvejes, om den estimerede effekt kan stå mål med omkostningerne i forbindelse med vaccination.

Derudover anbefales det at tage andre alternative vaccinationsstrategier med i overvejelserne. Eksempelvis intranasal-vaccine.

cc

Er der tillid til CO2-certifikater?

Lagring af luftens CO2 i jorden via efterafgrøder og pløjefri dyrkning kan sælges på certifikat til måske 700 kr./ha, lover den nye handelsplatform Commoditrader. Men danske forskere sætter nu spørgsmålstegn ved certifikaternes løfter om at binde en bestemt mængde CO2.

- Målet er et gennemsigtigt Arla

Bent Lund, der er repræsentantskabsmedlem og samtidig med i den sag, som LDM fører mod Arla, ser gerne, at bestyrelsen i Arla får mere magt. Men indtil da skal den agere efter vedtægterne.

LDM tager retslige skridt i strid om Arla-vedtægter

- Vi har åbenbart at gøre med nogen, som er lidt ligeglade med, hvad der står i vedtægterne, siger formanden for LDM, som nu tager retslige skridt for at få Arla til at udlevere informationer om baggrunden for de tillæg i prisafregningerne til andelshaverne, som bestyrelsen har vedtaget.

Gode råd til vinterpasning i kalvestalden

Mere tørstof, mere mælk, rigeligt med vand og tørt halm er nogle af elementerne, der skal sikre kalvenes trivsel i de kolde måneder.

Resultaterne er landet

Hvordan kan vi være en stærk fødevarenation og samtidig passe på naturen omkring os? Det satte 30 ambitiøse landmænd samt miljøminister Lea Wermelin (S) sig sammen om i efteråret. Og nu kan alle læse de i alt ni bud, som de kom frem til.

- Det bliver en svær, næsten umulig opgave

Rasmus Prehn (A) besøgte lørdag sit første kvægbrug i sit hverv som fødevareminister. Charlotte og Søren Vejen tog imod og fortalte om deres hverdag, udfordringer og ønsker for fremtiden.

Danmark haler ind på tysk svineeksport

Den danske eksport af svinekød ud af EU er gået frem med 19 procent i de første ni måneder af 2020 sammenlignet med samme periode i 2019.

Udsat Agromek forhindrer ikke »Stars«

På grund af en række forespørgsler stiller Agromek alligevel skarpt på agroindustriens nyheder i deres »Stars«-program. Til trods for at selve messen er udsat.
Side 1 af 1987 (39726 artikler)Prev1234567198519861987Next