bannerPos

Råmælk fra vaccinerede køer gav kalvene flere antistoffer

Selvom kalve fodret med råmælk fra vaccinerede køer havde et højere niveau af antistoffer mod BRS-virus, viste afprøvningen ingen forbedring i forhold til omfanget af sygdomsbehandlinger eller dødelighed. Arkivfoto: Camilla Bønløkke

Christian Carus

Journalist
09-08-2019 08:30
Mens en afprøvning af kalve fodret med råmælk fra BRS-vaccinerede køer ikke viste forskel på sygdomsforekomst og dødelighed, giver et øget niveau af antistoffer Seges tro på metoden som en mulighed for at forebygge tidlige tilfælde af luftvejsinfektioner.

Seges har afprøvet en alternativ strategi til forebyggelse af luftvejsinfektioner med BRS-virus i en stor jersey-besætning, hvor man ville undersøge effekten af at fodre kalvene med råmælk fra vaccinerede køer.

Testen viste et øget niveau af BRS-antistoffer, men ingen forskel på sygdomsforekomst og dødelighed i forhold til kontrolgruppen, alligevel antager Seges, at antistofferne har øget kalvenes modstandskraft.

Besætningen havde i en længere periode forud for opstart af testen oplevet betydelige problemer med luftvejsinfektioner hos kalve helt ned til 14 dages-alderen. Ved obduktion af en række kalve og efterfølgende PCR-diagnostik blev der blandt andet fundet BRS-virus, der er en velkendt årsag til luftvejsinfektioner hos kalve, skriver Seges.

Besætningsejeren var indstillet på at implementere en forebyggende strategi, som ud over optimering af managementforhold, specielt omkring råmælkstildeling og fodring, også omfattede vaccination. Da infektionerne optrådte allerede blandt de helt unge kalve, blev det besluttet at forsøge at vaccinere køerne og øge kalvenes modstandskraft indirekte ved tildeling af råmælk fra de vaccinerede køer.

Flere antistoffer – samme dødelighed

I besætningen blev iværksat en strategi, hvor halvdelen af køerne blev vaccineret med Bovilis Bovipast omkring goldning samt 3-4 uger senere. Kalve født i perioden blev ved fødsel skiftevis placeret i forsøgsgruppen, som fik tildelt råmælk fra en vaccineret ko, eller kontrolgruppen, som fik tildelt råmælk fra en ikke-vaccineret ko. Alle kalve blev tildelt omkring 2,5 liter råmælk ved første fodring.

Undersøgelserne viste, at vaccinerede køer opnåede et signifikant højere niveau af antistoffer mod BRSV sammenlignet med ikke-vaccinerede køer, mens råmælk fra vaccinerede køer havde et lidt højere indhold af antistoffer mod BRSV sammenlignet med råmælk fra ikke-vaccinerede.

For kalvenes vedkommende viste afprøvningen, at kalve tildelt råmælk fra vaccinerede køer havde signifikant højere niveau af antistoffer mod BRSV i serum sammenlignet med kalve, der blev tildelt råmælk fra ikke-vaccinerede køer.

Der kunne dog ikke påvises forskel på omfanget af sygdomsbehandlinger eller dødelighed mellem gruppen af kalve tildelt råmælk fra vaccinerede køer og gruppen af kalve, der blev tildelt råmælk fra ikke-vaccinerede køer

Alligevel mener Seges, at det er rimeligt at antage, at det højere indhold af specifikke antistoffer mod BRSV har øget kalvenes modstandskraft.

Besætningen valgte i tillæg til ovenstående vaccinationsstrategi at vaccinere alle kalve med Bovilis Bovipast ved 3- og 4-månedersalderen for at opnå en bedre beskyttelse hos de ældre kalve.

Supplerende forebyggelse

Seges’ konklusion på undersøgelsen lyder således:

- På baggrund af resultaterne fra den gennemførte afprøvning vurderer vi, at beskyttelse af kalve via tildeling af råmælk fra vaccinerede køer kan overvejes som et muligt tiltag i situationer, hvor der opleves meget tidlige tilfælde af luftvejsproblemer. Det er dog essentielt, at der samtidig sættes fokus på optimering af råmælksrutiner, hygiejne, fodring, sygdomsovervågning og management i øvrigt. Ligeledes bør det altid overvejes, om den estimerede effekt kan stå mål med omkostningerne i forbindelse med vaccination.

Derudover anbefales det at tage andre alternative vaccinationsstrategier med i overvejelserne. Eksempelvis intranasal-vaccine.

cc

Vestjyllands Andel køber én af landets største specialforretninger

Fra 1. oktober 2019 overtager Vestjyllands Andel aktiviteterne i AgroLand i Vamdrup. I samme forbindelse ændrer grovvareselskabets fysiske butikker navn fra Energi & Hobby til netop AgroLand.

New Holland viser nyt frem på Have og Landskab 2019

De besøgende på New Holland standen ved 2019-versionen af Have og Landkab kan se frem til at opleve et line-up af nyheder indenfor kompakt-traktorer, traktorer, jordfræsere og CE-maskiner.

- Det er fuldstændig »Klods-Hans«, at man skal være færdig med at høste 20. august

Europaparlamentariker Asger Christensen (V) har bedt EU-Kommissionen om svar på, hvordan de andre lande tolker reglerne, når det kommer til de høstfrister, som danske landmænd skal overholde.

Ingen yderligere stramninger til landbrugets brug af sprøjtemidler lige om hjørnet

Den nye miljøminister Lea Wermelin (S) vil afvente undersøgelser, før hun eventuelt vil sætte gang i yderligere stramninger for landbrugets brug af sprøjtemidler. Dermed er forbud mod sprøjtning på §3-arealer også foreløbigt udskudt.

Lad markskydning fortsætte

Skydning af avlsdyr på marken skal nedbringes. Den praksis skulle hindre, at udegående dyr blev stressede af transport op til slagtning, og det bør kunne fortsætte, mener Erling Bonnesen, der har stillet to spørgsmål til fødevareministeren.

Fint udbytte i mosejorden

Onsdag eftermiddag kunne Jan Nørgaard endelig køre mejetærskeren ud i maltbyggen ved Store Vildmose i Vendsyssel. Nu køres der på højtryk, så alle afgrøder forhåbentlig er i hus inden onsdag i næste uge, hvor der igen er lovet regn.
Side 1 af 1611 (32212 artikler)Prev1234567160916101611Next