Strukturudviklingen tøver i kvægbruget trods fremskridt

2019 bød på små fremskridt for danske kvægproducenter rent økonomisk. Det viser en analyse af 400 regnskaber i landbruget, som rådgivningsvirksomhederne Sagro, LandboSyd, LandboNord og Velas har lavet.

Hos de konventionelle mælkeproducenter har året budt på et resultat på en million kroner, hvilket er en stigning på 150.000 kroner i forhold til året før. Dækningsbidraget pr. ko er derimod faldet en anelse til 13.600 kroner, eftersom omkostningerne er steget. Samtidig er prisen pr. kg mælk også faldet en anelse fra 2,65 kroner til 2,61 kroner. 

2018 blev som bekendt et år præget af tørke, og det kommer som forventet til at berøre dansk landbrug flere år ud i fremtiden. Analysen viser nemlig, at de har investeret betydeligt i at genopbygge deres lagre af grovfoder. 

I snit er værdien af foder på lager steget betragteligt pr. bedrift, og opbygningen af lagrene har også haft en betydning for den generelle udvikling i landbruget. 

- Vi kan se, at bedrifterne i gennemsnit kun er steget med tre køer og tre hektar jord i forhold til året før. Det tyder på, at landbrugene ikke udvider i det tempo, vi ellers har set de foregående år – blandt andet fordi de ikke har haft fodergrundlaget til det, siger Louise Rødkær Hermansen, strategi- og virksomhedskonsulent i LandboNord.

Analyseresultaterne viser også et lille fald i investeringsniveauet, og i snit investerede hver mælkeproducent godt 200.000 kroner mindre i 2019 end året før. 
Kendetegnende for de økologiske mælkeproducenter er, at de har forbedret deres årsresultat – primært på grund af indtjeningen i marken.

hka

Læs også