Kvægformand: Vi er stærkere sammen end hver for sig

På Kvægkongres 2020 opfordrede formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg, Christian Lund, danske kvægproducenter til at imødegå fremtidens forandringer, som klimaændringer og nye forbrugermønstre, i fællesskab.

-Verden er i konstant forandring, og den udvikling skal vores bedrifter være robuste nok til at kunne følge.
Sådan sagde Christian Lund, formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg, da han sammen med sektordirektør Ida Storm indledte Kvægkongres 2020 i Herning Kongrescenter.
 
Over 2100 landmænd, eksperter, forskere og andre landbrugs- og fødevareinteresserede var taget til Herning for at tale om fremtiden for dansk kvægbrug.
Første punkt på dagsordenen var den fælles beretning fra formanden og sektordirektøren, der kredsede om fællesskab og forandring.
 
- Som kvægproducent skal man have kærlighed til koen, som det fantastiske dyr det er, men det gør det ikke alene.I lyset af hvor meget der er sket, bare på de 20 år, jeg har været selvstændig i vores erhverv, så tror jeg, vi gør klogt i at stille store krav til de investeringer, vi laver og vurdere kursværdien af de penge, vi bruger på dem. Mange af dem har en meget lang tilbagebetalingstid, og det begrænser vores muligheder for at tilpasse vores produktion til fremtidens krav, sagde Christian Lund.
 
Han understregede dog også, at selv i uforudsigelige tider ser det ud til, at det danske kvægbrug holder skruen godt i vandet. De foreløbige driftsresultater for både de konventionelle og de økologiske bedrifter viser en fremgang fra 2018 til 2019. For de konventionelle er fremgangen 125.000 kroner og for økologerne ca. 385.000 kroner. Det positive resultat skal ses i lyset af tørken i 2018 og et 2019, hvor mange landmænd har mærket følgerne af tørken i form af lave foderbeholdninger.

Forandret forbrugerefterspørgsel

Men det er ikke kun vejrforandringerne landmændene skal tage højde for i fremtiden. Også forbrugernes efterspørgsel har forandret sig, fremhæver Ida Storm.
- Nogle stiller spørgsmålstegn ved, om vores erhverv er relevant i fremtidens samfund. Om koen er færdig om ti år. De tror mere på, at vi skal dyrke græs eller alger, der kan bruges til at dyrke mælkeprotein fra GMO mikroorganismer i store gæringstanke.

- Og ja - det skal vi måske også gøre i fremtiden. Men jeg tror fuldt og fast på, at de danske kvægbrugere har en vigtig rolle for fremtidens fødevareproduktion. Der bliver flere og flere mennesker på jorden, og samtidig bliver der flere af dem, som får en bedre levestandard. De har brug for velsmagende og næringsrig mad, og der er mejeriprodukter og kød en helt naturlig del af en varieret kost. Men der skal ikke være tvivl om, at der er hård konkurrence om fremtidens forbrugere. Hvis vores produkter skal have en plads i indkøbskurven hos fremtidens forbrugere, både herhjemme og i udlandet, så skal vi vise, at de er noget særligt, sagde sektordirektøren.
 
Det skal blandt andet gøres ved at vise endnu mere åbenhed.

- Det er vigtigt, at vi ser os selv som en del af hele kæden. Hele vejen fra vores leverandører, over de naboer, vi deler hverdagen med, til de forbrugere, der skal købe vores varer. Både i det nære og i det store perspektiv er vi en del af verden og bidrager til den, sagde Christian Lund, der sluttede beretningen af med at opfodre landmændene til at stå sammen.
 
- Jeg aner ikke, hvordan verden ser ud om 20 år. Lige så lidt som jeg havde forestillet mig, hvordan verden ville se ud i dag, dengang jeg var ung og nystartet.  Det eneste jeg ved er, at vi ikke er det samme sted som i dag. Vi skal alle sammen finde vores vej, men jeg tror fuldt og fast på, at vi er stærkere sammen end hver for sig. Sammen skaber vi rammerne for, at du og dine nærmeste kan bygge den bedrift og den fremtid, som I ønsker.

Læs også