Kvægavl på kryds

Alf Thomsen fra Frederikshavn har sammen med en langelandsk kvægavler skabt et avlscenter med belgisk blåkvæg med særlige egenskaber til krydsningsavl.

Nogle forbinder kødkvægracen Belgisk Blåhvidt Kvæg med store dyr, med masser af godt kød, men besværlige kælvninger og ofte kejsersnit til følge.
Men racens egenskaber for netop en stor kødfylde med dens dobbelte muskulatur og gode egenskaber i forhold til dyrenes opvækst og håndtering har herhjemme gjort den spændende - med opsigtsvækkende resultater i krydsning med de traditionelle malkeracer som holstein, jersey og de røde køer.
Netop kvægbrugernes nye muligheder blandt andet med kønssorteret sæd har betydet, at de bedste køer i en mælkeproduktion kan benyttes til at føde kviekalve, som kan føre de gode egenskaber videre i besætninger. Og de øvrige køer i stedet udnyttes til både mælkeproduktion og kødproduktion ved at lade dem krydse med kødkvægtyre.
Krydsningskalvene efter inseminering med blåkvægtyre har vist sig at være meget robuste, have en særlig god tilvækst, være nemme at håndtere og i sidste ende give en noget højere klassificering end renracede malkerace-tyrekalve. For slet ikke at tale om forskellen på at aflive en jerseykalv ved fødslen i forhold til at bruge den til kødproduktion, og det dyretiske i den sammenhæng.

Krydsning med gevinst

- Gevinsten kommer naturligvis an på præmisserne, men man regner med en merindtægt på 500-1.000 kroner pr. kalv ved at benytte sig af krydsningsavl i malkebesætningerne, siger Alf Thomsen fra Frederikshavn.
Han er blandt pionérerne inden for avl af den belgiske kvægrace, som herhjemme i dag hedder Dansk Blåkvæg. Imidlertid ligger der en særlig afstamning bag hans opsigtsvækkende avlsresultater.
For tyve år siden lagde han mærke til den krydsningsfrodighed, som egenskaberne fra blåkvæg gav i flere besætninger, da han rejste i Irland.
Han fandt efterfølgende frem til en avler i Holland, som havde avlet efter naturlige fødsler. I 2002 købte han seks dyr fra besætningen, som den gamle avler nær den belgiske grænse ville afvikle. Blandt andet en drægtig ko, som i besætningen ved Frederikshavn fødte tyren Sønderskovens Tornado. Den blev senere solgt til en større kødkvægavler, som brugte den i sin renavl, hvor egenskaberne for naturlige kælvninger var åbenlyse.

Populære tyre

- Det endte med, at den kom på Viking Danmarks avlsprogram, og der blev solgt op mod 50.000 sæddoser, fortæller Alf Thomsen.
Efterfølgende kom også Sønderskovens Golden, der er fra 2011, ind i Viking-systemet. Den leverede sidste år sæd til ikke mindre end 60.000 insemineringer af danske malkekøer, og er dermed den mest benyttede insemineringstyr af alle racer. Men ændringer i Viking Danmarks strategier har gjort, at den nu er tilbage i Sønderskoven-besætningen ved Frederikshavn.
- Den store interesse vidner dog med al tydelighed om, at egenskaberne fra avlslinien er faldet i rigtig god jord i den danske krydsningsavl, påpeger den nordjyske avler.

Samarbejde på Langeland

Derfor har han sammen med en erfaren kvægavler – 400 kilometer sydpå på Langeland - nu indledt et tæt samarbejde for at sikre de unikke egenskaber og ikke mindst fortsat give de danske mælkeproducenter mulighed for at hente en god gevinst ved at benytte krydsningsmulighederne til kødproduktion.
På gården ved Rudkøbing har Aksel Rubæk siden 2013, hvor han solgte sin lille men meget kendte jerseybesætning med flere tyremødre, arbejdet intenst med avl på basis af generne fra blåhvidt-besætningen ved Frederikshavn. Det er således lykkes den erfarne kvægavler at få pollede kalve frembragt (uden horn, red.), hvilket er en ret så vigtig egenskab i kødproduktion, ikke mindst i forhold til den daglige håndtering af dyrene.
Derfor har de to kvægavlere fra hver sin ende af landet sammen etableret avlcentret Belgian Blue på gården med den flotte udsigt til Det Sydfynske Øhav. Foruden tyren, som aktuelt står hos Alf Thomsen, er der en snes dyr, hvoraf flere er renracede eller stærkt på vej til det.
- De danske mælkeproducenter og kødproducenter skal have muligheden for – helt uden risiko for kejsersnit – at frembringe omgængelige kalve med stor livskraft, tilvækst og kødfylde, der på slagteriet opnår en højere kvalificering. Det er lykkedes for os med denne blåhvide avlslinje, understreger Aksel Rubæk, der har over 50 års erfaring med kvægavl.
Avlscentret på Langeland har egen hjemmeside, www.belgianblue.dk, hvor der kan læses mere om dyrene og projektet.

Læs også