bannerPos

Arla: Uændret mælkepris

Arla holder mælkepriserne uændret. Arkivfoto
22-11-2019 12:36
Arlas acontopris for konventionel og Arlas acontopris for konventionel og økologisk mælk forbliver uændret fra 1. december.

Arlas acontopris for konventionel mælk er uændret fra 1. december. Derfor vil Arlas acontopris for konventionel mælk af førsteklasses kvalitet, baseret på GMO-frit foder, hvor medlemmet har indsendt data for Arlagården Plus, være 248,8 øre/kg.

Arlas acontopris for økologisk mælk forbliver ligeledes uændret fra 1. december. Derfor vil Arlas acontopris for økologisk mælk af førsteklasses kvalitet, hvor medlemmet har indsendt data for Arlagården Plus, være 324,4 øre/kg.

Det meddeler Arla, som i sin markedsudsigt konstaterer, at mens den globale mælkeproduktion er stort set uændret, så er den europæiske steget med 0,4 procet, primært i UK, Belgien og Irland. Derimod har der været svage fald i Frankrig, Tyskland og Holland.

Priser under pres

I september oplevede USA en kraftig vækst på 1,4 procent, mens New Zealands produktion faldt 0,7 procent. Det samme gør sig ifølge Arla gældende i Sydafrika.

Arla konstaterer, at køberne af mælkeprodukterne håber på at presse prisen til næste år i forbindelse med vækstperioden i Europa og USA.

- Dog kan priserne forventes at holde sig oppe på grund af den lave beholdning og den store efterspørgsel, vurderer Arla.

- Vi ser fortsat vækst inden for udbuddet af økologisk mælk på tværs af Europa, samtidig med at efterspørgslen i markedet fortsat er lav. Med et marked der begynder at udvise overskud på udbudssiden, kan vi opleve, at priserne kommer under pres i de kommende måneder, fortsætter mejeriselskabet.

mip

Skepsis hos L&F over udsigt til flytning af miljømål

Landbrug & Fødevarer forholder sig skeptisk over for, at overvurdering af kvælstoftilførslen er lig med, at miljømål også dermed skal flytte sig tilsvarende nedad.

Viruspræparat godkendt

Miljøstyrelsen har godkendt produktet V10 Elicitor, som indeholder viruspartikler til bekæmpelse af »Mild Pepino Mosaik Virus VC1« i tomater i lukkede væksthuse.

Harmony 50 SX er godkendt til mindre anvendelse i sukkermajs

Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Harmony 50 SX til mindre anvendelse i sukkermajs.

Regnefejl betyder ikke, at man kommer 3.000 tons tættere på miljømål

Miljømålet for »god økologisk tilstand« bliver efter al sandsynlighed også sænket som følge af regnefejlen, hvor kvælstofudledningen til havmiljøet har været overvurderet, forklarer Aarhus-forskere.

Skarpe tips til dyrkning af vårbyg

Lene Mathiasen, planteavlskonsulent hos Agrovi, har gode råd til etablering af vårbyg. Tidlig såning og velforberedt såbed er vigtige faktorer for at opnå gode udbytter.

Forsøg med startgødning til majs viser pæne merudbytter

Placering af gylle forbedrer udnyttelsen af gylle i majs og giver en startgødningseffekt.

Ny handelsplatform skal sikre den gode handel

Visionen med den nye handelsplatform Agmondo er at skære de uønskede mellemled i handlen væk og samtidig sikre et udvalg af produkter, der har synlig gevinst for landmanden.

Rekordhøj Chicago-hvede

Prisbevægelser på det amerikanske hvedemarked er værd at holde et vågent øje med.

Majsprisen er for lav i forhold til prisen for hvede

Majsprisen halter en hel del efter hvedeprisen og har derfor meget at skulle indhente i opadgående retning i løbet af 2020.
Side 1 af 1753 (35054 artikler)Prev1234567175117521753Next