Vil undersøge ydelsestab ved foderskift

Seges vil undersøge, om gradvist foderskifte kan reducere ydelsestab ved hold- og foderskifte.

Besætninger med et gennemsnitligt ydelsesniveau og samme foder til alle malkende køer vil ofte have potentiale for at fodre midt- og senlakterende køer med øget grovfoderandel. Det gælder, hvis køerne kan omstille sig til en ration med lavere energikoncentration uden at tabe ydelse. Det oplyser Kvæg Nyt.
Seges vil derfor nu undersøge, hvordan en gradvis ændring af foderrationen påvirker midt- og senlakterende køer sammenholdt med et brat foderskifte hos et mindre antal køer i hver besætning.
I hver besætning skal en mindre gruppe af køer, der opstaldes i separate hold, udsættes for gradvis nedtrapning af foderstyrken. Forsøgsperioden vil strække sig over cirka 60 dage i hver besætning. Forsøget følges tæt med ugentlige besøg og opfølgning af en Seges-medarbejder i hele forsøgsperioden.
 

Søger besætninger

Seges efterlyser ti besætninger til at deltage i forsøget. Der ydes kompensation for eventuelt ydelsestab for de køer, som indgår i forsøget og for ekstra arbejde i forsøgsperioden.
Besætningerne skal have mulighed for holdopdeling, at holdene kan malkes uden at blive blandet, at landmanden eller medarbejdere kan investere ekstra tid til at blande to fuldfoderrationer med videre.

Læs også