Gefion kritiserer kommunale rådgivere hårdt

Indsatsplanen i Lejre Kommune mangler central faglig dokumentation for de omfattende forbud mod nitrat og pesticider, som der lægges op til. Gefion kom i dag med endnu en massiv kritik af indsatsplanen, denne gang var det kommunens eksterne rådgivere, der stod for skud.

Kritikken af Rambøll, der er kommunens rådgiver og som har lavet indsatsplanerne, kom på et medlemsmøde i Kirke Såby, hvor mere end 50 lokale landmænd var mødt op for at høre kritikken. 

-Rambøll har fuldstændig fejlet i forhold til at dokumentere, at der skulle være nogen som helst grund til at forbyde brug af kvælstof og pesticider. Siden 1990 er der ikke fundet godkendte pesticider over grænseværdien i vandforsyningsboringerne i Lejre. De største nitratfund er fundet i boringer, der ligger i et sommerhusområde, mon ikke indsatsen bør rettes mod kloakering og utætte boringer i det område, lyder det fra Torben Hansen, der er formand for Gefion.

-Landbrugsdriften udgør ingen som helst trussel for grundvandet, hverken i Lejre eller i andre kommuner. Men i Lejre har man lagt ud med den helt store pakke – det ligger langt ud over det dokumenterede behov, lyder det fra Torben Hansen. 

Kommunens rådgiver stoler ikke på miljøstyrelsen

-Vi har miljøstyrelsens godkendelse til at bruge pesticider, også på de arealer hvor der dannes grundvand. Men kommunens rådgiver ser fuldstændig bort fra hele godkendelsesordningen og siger fx at nitratfølsomme områder også er et udtryk for, at områderne er pesticidfølsomme. Det strider mod al faglighed, siger Torben Hansen og fortsætter: 

-Det har aldrig været meningen, at kommunerne skulle tilsidesætte godkendelsesordningen fra miljøstyrelsen, tværtimod. Men Lejres rådgivere stoler åbenbart ikke på miljøstyrelsen, siger formanden for Gefion. 

-Kommunens opgaver er at finde de arealer, som ikke er omfattet af godkendelsesordningen. Ordningen omfatter 90 pct. af hele den danske landbrugsjord. Men med alle de områder, der skal tages ud i Lejre så svarer det næsten til, at kommunen har alle de arealer, der er undtaget, det er næppe tilfældet, lyder det fra Torben Hansen.    

50 landmænd fra Lejre til medlemsmøde i Gefion
På baggrund af Gefions kritik af indsatsplanerne holdt foreningen et medlemsmøde, hvor mere end 50 lokale landmænd var mødt op for at høre, hvilke konsekvenser indsatsplanerne kan få for deres ejendom. Gefion satser på at få en positiv dialog med Lejre Kommune om udfordringerne, og foreningen kunne glæde sig over, at hovedparten af de politiske partier fra byrådet også var repræsenteret ved medlemsmødet.

-Medlemmerne i Gefion er heldige at have to af landets dygtigste fagfolk på sin side, sagde Torben Hansen, da han præsenterede de to oplægsholdere chefkonsulent Nikolaj Ludvigsen fra Landbrug & Fødevarer og erhvervspolitisk konsulent i Gefion, Erik Hansen Blegmand. 

Nikolaj Ludvigsen præsenterede Landbrug & Fødevarers store indsats på grundvandsområdet, hvilket blandt andet omfatter en retssag i Beder ved Århus samt en retssag i Egedal Kommune. Desuden fortalte Nikolaj Ludvigsen om baggrund og indholdet i BNBO-aftalen, en aftale som forbyder pesticider i BNBO områderne. Men Lejre går altså langt ud over BNBO områderne i deres forbud. 

Erik Hansen Blegmand fra Gefions erhvervspolitiske afdeling har læst og skrevet høringssvar til begge indsatsplaner, og han var ikke i tvivl om, at Lejre Kommune og dermed deres rådgiver mangler den helt afgørende dokumentation for, at der er problemer og dermed grundlag for et forbud mod pesticider og nitrat. 

Læs også