Den gamle historie om Loke og Thor går igen

- Det bliver spændende at se, hvordan embedsdyrlægen og retten vil vurdere afmagrede dyr fra et rewildingsprojekt, der har fået fondsstøtte og ministerlovord, skriver den erfarne naturplejer Ulf Nielsen.

Af Ulf Nielsen, Kollerup Strandvej 19,9690 Fjerritslev

Myndighedernes forskellige holdninger til udegående kvæg er et godt bevis på, at minkskandalen kun er toppen af isbjerget med hensyn til offentlige myndigheders inkompetence og magtmisbrug, når det gælder behandling af dyr og af dyreholdere. 

På den ene side er en naturplejer med udegående højlænder-kvæg blevet idømt en bøde på 60.000 kroner for manglende læ/læskur, men senere frikendt i retten. Dyrene blev vinterfodret efter ædelyst.

På den anden side etablerer myndighederne et nyt stort naturprojekt med rewilding, der bliver meget positivt omtalt af miljøminister Lea Wermelin. Projektet støttes med 2,5 millioner kroner af 15. Juni Fonden, der vel som sædvanligt går til en flok teoretikere uden praktisk erfaring.

Sædvanligvis vil vinterfodring ikke finde sted i et projekt, der betegnes med sådan et fint ord som rewilding. Det betyder nemlig, at dyrene skal klare sig selv på naturens præmisser, selv om de er indhegnede. Fakta er, at dyrevelfærden nærmere bliver til dyremishandling, når selv robuste kødkvægsracer skal leve af næringsfattigt klitgræs.

Dyrene bliver magre i løbet af vinteren, og uden fedt på kroppen, og dermed ingen isolering til at beskytte sig mod kulde.

Er altid blevet afvist

Dem, der går ind for rewilding, skulle bures inde i en uge på vand og brød. Jeg vil tro, at en halv skive brød med vand ad libitum dagligt vil svare til det, de pågældende personer vil byde dyrene om vinteren.

Jeg har selv som naturplejer i 35 år altid haft udegående Angus-kvæg og små heste på egne arealer om vinteren, men er altid blevet afvist i at lave helårsgræsning på Naturstyrelsens arealer. Jeg har også haft besøg af samme embedsdyrlæge, som anbefalede bøden på 60.000 kroner til den føromtalte højlænder-avler.

Jeg slap med en bøde på 5.000 kroner i Landsretten for udegående kvæg, og blev frikendt for straf for udegående små heste. I alt 292 dyr. Heraf mente embedsdyrlægen, at to 2-års plage, der var midt i tandskift, var for magre. At andre i samme flok faktisk var for fede, var ikke ulovligt.

Min egen dyrlæge gennem godt 20 år udtalte i retten, at han ved sine seks årlige velfærdsbesøg altid havde vurderet mine dyr til at have det godt. Han ville nærmest betegne dem til at være i næsten for god foderstand, hvilket embedsdyrlægen var enig i, bortset fra de to førnævnte plage.

Er der lighed for loven?

Desværre er det min erfaring fra flere retssager, at byretsdommere grundet kompliceret lovgivning sjældent dømmer til fordel for den private, der er oppe mod offentlige myndigheder. 

Det bliver spændende at se, hvordan embedsdyrlægen og retten vil vurdere afmagrede dyr fra et rewildingsprojekt, der har fået fondsstøtte og ministerlovord. Mon det bliver på samme skala som mine to tænderskiftende ponyer eller efter den skala, der ramte højlænderavleren eller efter helt andre normer?

Mon der er lighed for Loke og Thor?

- Dem, der går ind for rewilding, skulle bures inde i en uge på vand og brød 

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også