Det positive landbrugs-klimaregnskab

Klimaregnskabet bør afspejle virkeligheden - og ikke bare appellere til grotesk, nationalt snæversyn, skriver Bæredygtigt Landbrugs næstformand.

Af Peter Kiær, næstformand for Bæredygtigt Landbrug, Storgårdsvej 1, 4690 Haslev

Når landmanden dyrker sine afgrøder, opsamles CO2. Når disse afgrøder forbruges ude i verden, udledes denne CO2 blandt andet i form af prutter og bøvser.

I klimaregnskabet tilskrives hele denne CO2-udledning landbruget. Det er den udledning, de miljøøkonomiske vismænd nu vil have afgiftsbelagt. Mens danske landmænds opsamling af CO2 ikke medregnes – og heller ikke godskrives afgiften. Klimaregnskabet er på den måde helt tosset. Lad mig komme med nogle eksempler:

Når danske forbrugere spiser dansk oksekød og drikker dansk mælk dertil, belaster det dansk landbrugs CO2-regnskab.

Hvis den danske forbruger derimod spiser argentinsk oksekød og drikker god fransk rødvin til, påvirker det ikke det danske klimaregnskab.

Når skovens træer gror og opsamler CO2, regnes det som et plus i klimaregnskabet.

Når markens afgrøder gror og opsamler tilsvarende eller mere CO2, tælles det ikke med i klimaregnskabet. Når en god kornmark opsamler omkring 16 tons pr. ha, regnes det således ikke med i regnskabet.

Klimaregnskabet appellerer til grotesk, nationalt snæversyn.

Misvisende minus 

Når vi importerer, er det et plus for klimaregnskabet. Det berører således ikke klimaregnskabet i Danmark, at vi bruger så mange kinesiske mobiltelefoner. Det belaster bare i Kina.

Når vi eksporterer, er det et minus i klimaregnskabet. Derfor er dansk landbrug en stor klimabelastning, fordi vi producerer mad til 4-5 gange flere, end vi er.

Vi er mange, der gerne spiser danske fødevarer for sundhedens og valutaregnskabets skyld – men for klimaregnskabet er det nu bedst med en stor sydamerikansk steak og masser af god udenlandsk rødvin. Giver det mening?

Nej, vel? Men sådan er det ikke desto mindre, at politikerne har accepteret at regne, og som de vise mænd nu vil afgiftsbelægge.

Se på, hvor CO2 optages

Det må være helt klart: Klimaregnskabet skal afspejle virkeligheden. Der, hvor CO2 optages, skal det godskrives. Der, hvor CO2 udledes, skal det bonne ud med et minus.  Og afgifter skal pålægges rigtigt.

Først da vil vi få et retvisende regnskab. Og så kan politikerne komme videre med forståelige og virkelighedsnære regnskaber, som vi andre kan producere endnu mere klimamæssigt efter.

 

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også

Retsopgør om ammoniak fra husdyrbrug – det er nu, det gælder!
Brexits betydning for eksport til Storbritannien
Spis dansk kød med god samvittighed
Send ikke mælken ud af Danmark
Retsopgør om ammoniak fra husdyrbrug
Fødevare-arbejdspladser er »dansk, når det er bedst«