BNBO-aftaler skal naturligvis indgås på et oplyst grundlag

Vi ønsker at hjælpe vores medlemmer til at komme frem til et valg fremfor en konfrontation, som kun kan løses ved hjælp af advokatvejen, skriver Carsten Hedegaard, bestyrelsesmedlem i L&F Centrovice i et svar på kritikken fra Ulrik Lunden af hans læserbrev forleden.

Af Carsten Hedegaard, bestyrelsesmedlem, L&F Centrovice

For små to uger siden havde jeg et læserbrev om BNBO her i avisen. På vegne af bestyrelsen i L&F Centrovice opfordrede jeg berørte landmænd til at søge dialog og gå konstruktivt til værks i mødet med kommunerne. Den holdning har jeg stadig. Også efter Ulrik Lunden fra Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse kom med det modsatte perspektiv i sidste uge.

Jeg mener faktisk, at det grundlæggende er godt for BNBO-problematikken, at vi får en debat. På den måde vender vi hver en sten og sætter spot på emnet. Jo før vi begynder at tale med hinanden om BNBO, desto hurtigere kan vi som sektor agere og reagere på de krav, der bliver stillet os.

Sagen er, at jeg ikke er lodret uenig med Ulrik Lunden. Vi skal træde meget varsomt og være kritiske over for den information, vi bliver præsenteret for. Som på så mange andre områder er der tusinde ting at holde styr på, og derfor kræver det god indsigt i sagerne, inden man kan træffe beslutninger.

Den bedste løsning

Dermed vil jeg også udtrykke det helt klart, at man naturligvis ikke skal bukke og sige ja tak til ethvert tilbud, myndighederne giver. Der er heller ingen, der siger, at kommunen skal komme med oplægget. Som lodsejere kender vi hver kvadratmeter på vores grund, og derfor er vi naturligvis de mest kvalificerede til at finde en løsning. Jeg har selv et BNBO, der rækker ind på min grund, som jeg også skal have styr på. Erfaringer fra L&F Centrovices dialog med de fynske kommuner er, at hvis vi har en konstruktiv tilgang til opgaven, smitter det positivt af på samarbejdet. Selvom myndighederne arbejder med varierende hastighed ved sager som disse.

På den måde holder jeg fast i, at den gode løsning for BNBO kommer af dialog, hvor lodsejerne spiller aktivt ind og viser velvilje. Helt oprigtige gode intentioner er nemmere at acceptere hos kommunerne, når vi taler med dem, end det vil være for staten, når de i 2023 »bare skal have det ordnet«.

Valg 

L&F Centrovice er en landboforening og ikke et rådgivningsselskab. Vi bestræber os på at guide vores medlemmer, og vores intention med opfordringen er ikke at skulle sælge rådgivning på BNBO’er. Vi arbejder på et politisk niveau og vil altid søge dialog baseret på et oplyst grundlag, så vores medlemmer og vi selv, kan træffe de rigtige beslutninger. Det er bare besværligt i BNBO-sager, fordi vi lægger skinnerne, mens vi kører. Det er derfor, vi ønsker at hjælpe vores medlemmer til at komme frem til et valg fremfor en konfrontation, som kun kan løses ved hjælp af advokatvejen.

Min telefon er stadig åben for medlemmerne i L&F Centrovice, som har spørgsmål til BNBO. Og jeg tager ikke en krone for det.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også