Hvorfor må vi ikke kende konsekvenserne af en landbrugsaftale?

Gustav Garth-Grüner, næstformand i Bæredygtigt Landbrug.

Af Gustav Garth-Grüner, næstformand i Bæredygtigt Landbrug, Sandbygaard, Glumsø

Landbrugsforhandlingerne på Christiansborg er i fuld gang. Det er en stor ligning, hvor alle parametre er ubekendte. Møde nr. 63 er overstået – og forhandlerne fortsætter. De udtaler sig om, hvad de selv vil, og hvad modparten ikke vil. Det ligner det sædvanlige politiske spil.

Og dog.

Ingen kender de økonomiske konsekvenser – der er ikke regnet på, hvad de forskellige tiltag vil koste økonomisk, produktionsmæssigt eller arbejdspladsmæssigt – og heller ikke hvad det kommer til at koste den enkelte landmand.

Ingen ved heller, hvad tiltaget med at fratage landmanden hans jord eller påtvinge ham afgrøder, der ikke må høstes, betyder for klima og miljø.

Regeringen plejer da at regne på, hvad deres udspil koster – i arbejdspladser for eksempel. Men ikke denne gang. Og der er mange NNF-arbejdspladser på spil på både mejerier og slagterier.

Når det gælder kvælstofudledningen og de miljømæssige forhold i vandmiljøet kan regeringen ellers godt regne – og her er mange, mange flere ubekendte. Selv med de mange ubekendte i det regnestykke kommer regeringens regnemaskiner frem til et håndfast resultat, der betyder hårde indgreb overfor landbruget. Men altså ikke hvad de indgreb betyder jobsituationen?

Det er som om, denne socialdemokratiske regering gerne vil regne, når det går deres vej – med arbejdspladser, økonomi og image – men ikke, når det går den modsatte vej. Som i tilfældet med job. Men så forhandler man i blinde. Er det bedre?

Det er åbenbart, at sådan regner ”man”, når det gælder klima og miljø. Mon ”man” håber på, at ”man” i nuet fremstår handlekraftig og klimarigtig, mens de fleste ved regningens stund – om nogle år – så har glemt de udokumenterede konsekvenser?

Varemangel og mangel på energi er allerede begyndt at melde sig rundt omkring i verden. Det er der mange årsager til. Det bliver ikke bedre af, at man i Danmark vil stække et klima- og miljømæssigt effektivt producerende landbrug. Det er man i gang med – uden at kende konsekvenserne. Hvorfor?

Læs også