Landbrugets bestyrelsesprofiler skal give sig til kende

Af Christina Yding Hahn Elgaard, CEO Farmbrella og bestyrelsesmedlem, Kallestrupvej 76, 9620 Aalestrup

Der sidder – og har i generationer – siddet mange landmænd i de danske landbrugsvirksomheders bestyrelser. Hvis vi kigger 100 år tilbage, hvor man organiserede sig stærkt i dansk landbrug og oprettede andelsselskaber, der i dag agerer globalt, gav det rigtig god mening, at man organiserede sig og etablerede bestyrelser bestående af landmænd.

Men nu befinder vi og den danske agrosektor sig i industri 4.0, og det betyder, at der sker kvantespring indenfor den digitale udvikling; robotteknologi og datadrevne beslutninger betyder stadig mere. Derfor giver det ikke længere mening, at det blot er landmænd, der skal vise vejen frem. Vi skal til at tænke nyt.

Rette kompetencer

Når man skal sammensætte en bestyrelse, så handler det om at sætte de rette kompetencer i spil. Det skal være resultaterne, der tæller, og det skal være unbiased, så der tages højde for alle parametre. Både kompetencer, køn og alder - så virksomheder og organisationer får de bedst mulige folk med på holdet med den bredeste diversitet. Det giver nemlig de bedste økonomiske resultater. Og her er der et enormt potentiale i at rekruttere via kunstig intelligens.

I de eksisterende bestyrelser i landbruget rekrutteres der i dag primært via egne netværk. Faktisk foregår kun cirka fem procent af rekrutteringen til bestyrelser via åbne bestyrelsesansøgninger, men ved at gøre brug af machine learning kan man prikke hul i den boble, så man kan komme ud af det sædvanlige netværk.

I Farmbrella er vi i fuld gang med at bygge en kunstig intelligent løsning, der tager højde for køn, alder, kompetencer og måske endda den rette kemi bestyrelsesmedlemmerne imellem, hvis vi kan nå så langt. På den måde kan vi sammensætte optimale bestyrelser til landbruget - og til andre sektorer.

Bio-tech-viden

Når vi skal til at kigge på clean meat i en organisation som Danish Crown, så skal der folk ind, som har bio-tech-viden i stedet for en landmand – for en landmand har ikke dyrket en gris i en stamcelle-beholder. Hvis vi kigger på Arlas klimarigtige planteproteiner, så skal vi have folk med, der kan få mælk ud af mandler.

Det er oplagt, at det er andre og nye kompetencer, vi har brug for i landbruget, og det gælder i alle virksomheder, at man skal hente profiler ind, som ved og kan noget andet end dig selv. Det vil gøre, at vi bliver meget stærkere som erhverv – og kun på den måde kan vi i dansk landbrug fastholde vores førerposition i verden på landbrugsområdet.

Udover at arbejde i bestyrelseslokaler og advisory boards, så er jeg direktør i Farmbrella, hvor vi arbejder for at højne vidensniveauet i landbruget. Farmbrellas medlemmer efterspørger mere viden omkring bestyrelsesarbejdet, og det handler ofte om, at der skal styr på alt fra de helt basale færdigheder omkring ansvarsdeling og effektive arbejdsgange i et beslutningsorgan til honorering som bestyrelsesmedlem.

Stigende efterspørgsel

Og det er efterspurgt, at kompetente profiler giver sig til kende, så bestyrelserne ikke bliver kaffeklubber.

Lige nu kigger Jyske Bank og Vækstfonden ind i Farmbrellas bestyrelsesdatabase for at finde potentielle profiler til sine samarbejdspartnere, og vi oplever en stærkt stigende efterspørgsel efter bestyrelsesduelige profiler, og her vægtes bestyrelseserfaring og en bestyrelsesuddannelse højt.

Træder flere kompetente profiler frem og stiller sig til rådighed for de danske virksomheder i agrosektoren hæves niveauet i bestyrelserne, og kan vi med kunstig intelligens lave det perfekte match mellem virksomheder og bestyrelses-emner, så tror jeg på, at landbruget igen kan vise verden vejen frem.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også