Lad os fokusere på de reelle problemer med drikkevandsforsyningen

Det rene drikkevand findes stadig ude på landet, selvom Danmarks Naturfredningsforening ved hjælp af hemmelige beregninger med uigennemskuelige tal prøver at give et andet billede, et skræmmebillede, der ikke har hold i virkeligheden, skriver formanden for Bæredygtigt Landbrug i dette debatindlæg.

Peter Kiær, formand for Bæredygtigt Landbrug.

Af Peter Kiær, formand for Bæredygtigt Landbrug, Storgårdsvej 1, 4690 Haslev

Danmarks Naturfredningsforening, Danske Vandværker og Danva har rettet en henvendelse til landets borgmestre og kommunalbestyrelser. De tre foreninger mener, at der er behov for ekstraordinære tiltag for vores drikkevand, hvis vi fortsat skal basere vores drikkevandsforsyning på rent grundvand. Hvad mon de mener med en ekstraordinær indsats?

De tre foreslår nemlig udelukkende gamle kendinge, idet de vil etablere grundvandsparker, hvor der ikke må anvendes pesticider eller andre grundvandstruende stoffer. De vil udtage lavbundsjord og udtage jord til naturnationalparker og skovrejsning. Alt sammen meget omkostningstunge tiltag – der vil gøre drikkevandet meget dyrere for en enkelte forbruger – uden at det har en effekt.

De tre foreninger vil altså have kommunerne til at rette fokus mod landbruget og glemme alt om PFOS, lossepladser, generationsforureninger og især spildevand. De forglemmelser bidrager ikke til, at vi fortsat har rent vand – hverken i vandløb, i grundvand eller i drikkevand. Udelukkende dyrere vand i hanerne.

Findes på landet

Heldigvis har vi stadig rent drikkevand i Danmark. Det skal vi blive ved med at have. Og det rene drikkevand findes stadig ude på landet, selvom DN ved hjælp af hemmelige beregninger med uigennemskuelige tal prøver at give et andet billede, et skræmmebillede, der ikke har hold i virkeligheden

Lad os fokusere på de reelle problemer. Det er punktforureninger – både landbrugets, spildevandsselskabernes og generationsforureningerne. Og lad os få styr på spildevandsselskabernes ulovlige udledninger. Vi ved jo, hvad der kommer fra landmandens mark.

Det nuancerede billede vil give en god debat op til kommunalvalget og vil kunne afhjælpe kommende problemer – men måske ønsker Danmarks Naturfredningsforening, Danske Vandværker og Danva blot at udråbe en syndebuk og sende store regninger til vandforbrugerne. Det stiller vi ikke op til i landbruget – vi ønsker problemerne løst.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også