Omstilling kræver nytænkning

L&F Centrovice har om nogen været i arbejdstøjet i 2021 og skabt nye tiltag og bidraget til løsninger, påpeger formanden i sin nytårsudtalelse.

Af Torben L. Povlsen, formand for L&F Centrovice

2020 sluttede med en af vor tids største skandaler med nedslagtningen af alle danske mink. På den baggrund kunne det nye år kun blive bedre, og selvom det tager for lang tid med kompensation, og skandalen stadig giver problemer her ved årsafslutningen, viste 2021 sig også at blive mulighedernes år for dansk landbrug.

Med en historisk bred aftalekreds landede Folketinget en ny landbrugsaftale, som giver rammerne for vores arbejde mange år ud i fremtiden.

Selvom vi i første omgang ønskede os en bred aftale, kommer det naturligvis også med en pris, og det bliver ikke en nem opgave at indstille vores sektor efter rammerne, men samtidig kan vi se, at der er muligheder.

Fynsk og dansk landbrug skal omstille sig i fremtiden. Præcis som vores forfædre og landbruget altid har gjort. Jeg oplever, at der er nye tanker for vores landbrug i fremtiden, og i L&F Centrovice vil vi arbejde videre med den nye tilgang – for det er på den måde, vi får størst indflydelse.

L&F Centrovice har om nogen været i arbejdstøjet i 2021 og skabt nye tiltag og bidraget til løsninger. Vores tilgang til aktivt at hjælpe og vejlede vores BNBO-ramte medlemmer viser, at landbrugspolitik er mere end kaffemøder med borgmesteren.

Der er stor viden og en stærk faglighed i landbruget, som vores omverden skal vide for at kunne lave holdbare løsninger sammen med os. Det er et stort arbejde at brede ud, men vi lykkes med det, fordi vi har dedikerede medarbejdere i sekretariatet samtidig med, at bestyrelsens involvering skaber åbenhed og oplysning.

Når vi kigger ind i 2022, er det tydeligt, at klima er fremtidens dagsorden. Vores klimaaftale med Assens Kommune lægger kimen til, at landbruget sidder helt frem forrest i processen. Det giver os indflydelse på løsningerne og viser, at vi er del af løsningen. Og flere borgmestre fra de øvrige kommuner på Fyn har allerede henvendt sig for at udarbejde lignede aftaler. Landbruget skal være med i det lange træk og den store udfordring, der ligger på klimaområdet.

I forbindelse med kvælstofudfordringen har vi i 2021 været en aktiv facilitator af det skelsættende samarbejde omkring Odense Fjord. Projekter som Odense Fjord-samarbejdet kan være afgørende for, at vi også fremover får et aktivt landbrug på Fyn.

Det handler om at omsætte den nye tænkning og skabe venner frem for fjender. Vi skal samarbejde om gensidige udfordringer og muligheder. Det glæder mig, at man i hele landet og på de bonede gulve i København kigger til, hvordan L&F Centrovice arbejder med at skabe samarbejdsrelationer. Vi skal lykkes med at vise den lokale vej, hvis vi skal i mål med vores ambitioner.

Alt er bestemt ikke en dans på roser, og der er mange udfordringer foran os. For mig er det vigtigste at gribe ud efter mulighederne og ikke gå i sort.

Jeg ser frem til et meget spændende 2022, hvor indholdet i landbrugspakken skal skabes, fjordsamarbejdet rulles ud, og klimaindsatserne synliggøres, men ikke mindst ser jeg frem mod et stort jubilæumsdyrskue og flere sociale kontakter landmand til landmand og landmand til samfund.

Med ønsket om en god jul og et lykkebringende nytår.

Læs også