- Vi arbejder for en grøn, gennemsigtig og ansvarlig fødevareproduktion

- Alt levende som natur, dyr, klima, miljø og mennesker sætter sine »fodspor« gennem sit liv på kloden, understreger Familielandbrugets formand.

Af Merete Pedersen, formand for Fyns Familielandbrug

Hvilket år, vi nu ligger bag os. Den »skjulte partner« er coronaen, vi fortsat lever sammen med, har stadig stor indflydelse på vores liv og virke.

I landbruget er der sket mange ting siden sidst. Der er blevet nedsat en »granskningskommission« til at undersøge handlingsforløbet ved aflivning af alle mink samt lovgrundlaget. Resultatet skal foreligge i slutning af første halvår af 2022. Minkerhvervet venter i spænding på resultatet, hvilket er fuldt forståeligt. Når et erhverv bliver udsat for så store indgreb som tilfældet her, har det meget store omkostninger, såvel menneskeligt som økonomisk. Gentagelse må ikke ske.

Landbrugspakken

Landbruget ventede længe på regeringens landbrugspakke. Den 4. oktober blev dagen, hvor alle Folketingets partier - minus et parti – fremlagde aftalen. Der er både positive og negative dele i »pakken«. Det positive er, at næsten alle partier er enige om rammerne for den fremtidige grønne landbrugsproduktion i Danmark. Partierne kan ikke spille hinanden ud.  Alle har indflydelse og ansvar for aftalen, mange år frem. At aftalen er bredt funderet, giver sikkerhed og stabilitet for de mange store grønne investeringer, som erhvervet skal foretage mange årtier frem.

Af negative elementer kan nævnes klimatiltag, som for landbruget bliver med bindende mål, som det eneste erhverv i Danmark! Forskning i »plantebaserede fødevarer« skal landbruget selv betale gennem en ny plantefond, hvor pengene tages fra Promilleafgiftsfonden. Fondsmidler samlet via produktionsafgifter siden 1963, til fremme af udvikling og forskning i fødevareprodukter.

Landbruget har i mange år udført forskning, udvikling og innovation på Seges. Det fællesejede rådgivningscenter, hvor resultaterne kommunikeres ud til den enkelte landmand, straks de er tilgængelig, findes ikke andre steder. Beskyt denne unikke og uvildige institution! 

Alt levende sætter fodspor

Landbrug og fødevareproduktion er en langstrakt og tidskrævende proces. Alt levende som natur, dyr, klima, miljø og mennesker sætter sine »fodspor« gennem sit liv på kloden. Altså har vi alle et ansvar for det aftryk, vi sætter under vores ophold her på kloden. Alle er forpligtiget til »at rydde op efter sig«.

Nu sættes alle kræfter ind på at få Landbrugsaftalen implementeret så gennemsigtigt, forsvarligt og retvisende som muligt. Det gælder i forhold til lovgivningen, landmænd, rådgivere og andre, der har daglig kontakt med landbruget.  

Mere lokalt har vi hen over året haft flere Teams-møder med forskellige folketingspolitikere fra partierne. Gennem dialogen bliver vi klogere på problemernes omfang og finder eksempler til løsninger. Det er meget værdifuldt at rykke tættere sammen i »bussen«. Kun ved en fælles forståelse bliver det muligt at finde de optimale løsninger.

Mangfoldighed på landet

Ved kommunevalget i november var biodiversitet, klima og miljø også højt på dagsordenen. Befolkningen vil leve mere grønt og klimavenligt. Mange fra de større byer har købt bolig på landet. Borgerne vil give deres børn en friere og grønnere opvækst i landsbyer og landdistrikter. Den udvikling skal Familielandbruget have øje for og støtte op om. Flere nicheprodukter, specialprodukter, gårdbutikker og produktionsmetoder skal fremmes og tydeliggøres. Der er mange metoder til at fremme og udvikle fødevarer produkter på.

Mangfoldighed og plads til alle nye medlemmer, med spændende ideer, er et af Familielandbrugets kendetegn, som skal være meget mere tydelig i de kommende år. En stærk og tydelig kommunikation er et af redskaberne, der skal anvendes i forhold til omverdenen.

Familielandbruget er aktivt og arbejder for en grøn, gennemsigtig og ansvarlig fødevareproduktion i Danmark.

Fyns Familielandbrug ønsker alle medarbejdere, medlemmer og familier en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

e som natur, dyr, klima, miljø og mennesker sætter sine »fodspor« gennem sit liv på kloden. Altså har vi alle et ansvar for det aftryk, vi sætter under vores ophold her på kloden. Alle er forpligtiget til »at rydde op efter sig«.

Nu sættes alle kræfter ind på at få Landbrugsaftalen implementeret så gennemsigtigt, forsvarligt og retvisende som muligt. Det gælder i forhold til lovgivningen, landmænd, rådgivere og andre, der har daglig kontakt med landbruget.

Mere lokalt har vi hen over året haft flere Teams-møder med forskellige folketingspolitikere fra partierne. Gennem dialogen bliver vi klogere på problemernes omfang og finder eksempler til løsninger. Det er meget værdifuldt at rykke tættere sammen i »bussen«. Kun ved en fælles forståelse bliver det muligt at finde de optimale løsninger.

Ved kommunevalget i november var biodiversitet, klima og miljø også højt på dagsordenen. Befolkningen vil leve mere grønt og klimavenligt. Mange fra de større byer har købt bolig på landet. Borgerne vil give deres børn en friere og grønnere opvækst i landsbyer og landdistrikter. Den udvikling skal Familielandbruget have øje for og støtte op om. Flere nicheprodukter, specialprodukter, gårdbutikker og produktionsmetoder skal fremmes og tydeliggøres. Der er mange metoder til at fremme og udvikle fødevarer produkter på.

Mangfoldighed og plads til alle nye medlemmer, med spændende ideer, er et af Familielandbrugets kendetegn, som skal være meget mere tydelig i de kommende år. En stærk og tydelig kommunikation er et af redskaberne, der skal anvendes i forhold til omverdenen.

Familielandbruget er aktivt og arbejder for en grøn, gennemsigtig og ansvarlig fødevareproduktion i Danmark.

Fyns Familielandbrug ønsker alle medarbejdere, medlemmer og familier en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

Læs også