Ja til BNBO-aftaler – nej til indsatsplaner

Af Thor Gunnar Kofoed, viceformand i L&F

Der er grund til at være tilfreds med, at alle interessenter, L&F, vandværker, ministerie og KL nu går sammen med ambitionen om at sætte skub på arbejdet med at få frivillige aftaler om sprøjtefri BNBO.

Planen indebærer blandt andet, at parterne følger op på hver enkelt BNBO og skubber på for, at de lokale aktører kommer i gang med at lave aftaler.

Landbrug & Fødevarer har ikke været imponerede af arbejdet mange steder i landet. Der er simpelthen sket for lidt. Jeg håber, at der nu kommer et markant større fokus på at få givet alle landmænd, økologiske og konventionelle, tilbud om aftaler med fuld erstatning for værditabet.

Vores indstilling er som tidligere: Vi ser ikke noget fagligt grundlag for generelt at forbyde pesticider i BNBO, men når et massivt flertal i Folketinget har aftalt, at sprøjtning i BNBO skal ophøre, så er vores fokus at sikre landmændene fuld erstatning. 

Derfor opfordrer vi til at se konstruktivt på muligheden for frivillige aftaler med kommunen eller vandværket i stedet for at vente på et generelt nationalt forbud. For ved et nationalt forbud gives blot kompensation og ikke individuel erstatning. Tag endelig fat i kommune eller vandværk, hvis du ikke er blevet kontaktet.

Jeg må dog stærkt understrege, for at undgå misforståelser, at L&F har en helt anden tilgang til sprøjterestriktioner i de knap 10.000 ha landbrugsjord i BNBO end på de ca. 700.000 ha indsatsområder, hvor kommunerne laver indsatsplaner for at beskytte grundvandet.

Her er der potentielt tale om meget store landbrugsarealer, hvor vi alt for ofte ser kommuner fare frem med påbud, uden faglig dokumentation for at der på de konkrete arealer skulle være en risiko forbundet med anvendelse af gødning eller godkendte pesticider. 

Sådanne tiltag bekæmper vi med næb og klør.
 

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også