Teori eller virkelighed

- Vi har jagtet rent drikkevand og rent miljø ud fra en feel-good holdning og ikke en viden, skriver Gustav Garth-Grüner i dette læserbrev.

Af Gustav Garth-Grüner, næstformand i Bæredygtigt Landbrug, Sandbygaard, Glumsø

»Et er søkort at forstå, et andet skib at føre«, skrev Holberg i komedien »Den politiske Kandestøber« i 1723. Citatet er mere aktuelt nu end nogensinde.

Se nu blot på vores problemer med PFAS-stofferne og konsekvenserne af de store generationsforureninger for eksempel. De er opstået, fordi vi har jagtet rent drikkevand og rent miljø ud fra en feel-good holdning og ikke en viden.

Vi har set på søkortet og ikke ført skibet ude i virkeligheden. Vi har ikke haft fokus på de målinger ude i vandmiljøet, som EU kræver og har krævet i 20 år.

Rent faktisk måles kun i fire-fem procent af de målsatte danske vandløb, hvor EU kræver 100 procent med regelmæssig måling. Det betyder, at for eksempel PFAS-stoffer er gået upåagtet hen i så lang tid.

Der er heller ikke fokus på rensningsanlæggenes helårsudledning af vandopløseligt fosfor, der påvirker vandmiljøet meget mere negativt end landbrugets fosforudledning, der primært er partikelbundet.

Uden effekt på vandmiljøet

Politikerne laver – godt hjulpet af deres embedsmænd – på den måde planer for skove, for økologi og også for vandmiljøet, der for alles vedkommende i meget høj grad er baseret på antagelser, teorier og beregninger og meget lidt på viden og målinger.

Sådan har det været i mange år. Det er katastrofalt, fordi teori og virkelighed fjerner sig mere og mere fra hinanden. De danske vandplaner følger også i denne omgang teorierne.

Der fokuseres i de nye planer igen på kvælstofudledning fra landbruget, som det har været tilfældet over 20 år nu – uden at det har haft effekt på vandmiljøet. Derfor har de ovenstående problemer haft mulighed for at udvikle sig.

Danmark holder sig bevidst uvidende på vandmiljøområdet ved ikke at måle, og derfor kan man fortsætte ad teoriens himmelstige uden forbindelse til virkeligheden.

Opfordringen skal derfor lyde til politikere og embedsmænd: Læs nu jeres Holberg og forhold jer til, hvordan Danmarksskibet skal føres i stedet for fortsat at begrave jer i de teoretiske kort.

Læserdebat i LandbrugØst

LandbrugØst vil gerne bringe læsernes mening via debatindlæg, der som udgangspunkt ikke må være længere end 2.500 tegn inkl. mellemrum.

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere/forkorte indlæg og afvise læserindlæg, der strider mod bladets interesser.

Indlæg sendes til redaktion@landbrugoest.dk – husk at oplyse navn og postadresse og vedhæft gerne et portrætfoto.

Læs også