Kæmp for den danske mad

Af Bent Hovalt Bertelsen, medlem af Bæredygtigt Landbrug, Kastanievej 2, 5492 Vissenbjerg

Vi står foran det vigtigste valg i Danmark siden indførelsen af folkestyret! Intet mindre. 

Vi trænger i den grad til at komme tilbage på sporet og til at få en regering, der evner at overholde Grundloven, og som tør tage ansvar for egne handlinger! Det har vi ikke nu.

Minkskandalen er ét ud af mange eksempler på sådanne handlinger. 

Et erhverv blev totalt udslettet. Det kom nok som en kærkommen lejlighed. Regeringens støttepartier Enhedslisten og SF samt Radikale Venstre havde jo længe målbevidst arbejdet på at nedlægge minkerhvervet. Nu kunne det så gøres på et pressemøde. Ja, bevares til omkostninger på over 19 milliarder. Det er totalt usmageligt den måde, det foregik på.

Det var samtidig en god undskyldning for at skabe total panik og lade som om, det var nødvendigt at slå alle mink ned. Sådan arbejder en spin-diktator, og det er, hvad vi har fået i Danmark nu! Og rigtig mange vælgere hopper på pinden uden selv at vurdere, om det nu også kan passe.

40 procent af produktionen

Ovenpå mink-slagtningen vil den røde side i Folketinget lukke 40 procent af husdyrproduktionen ned. Og lægge en CO2-afgift på biologiske processer. Denne gang i klimaets navn. Det vil blive medvirkende til at lukke landbruget ned. 

Skal vi mon i fremtiden spise asfalt med friskhakket beton til? Velbekomme!

Dansk landbrug er blandt verdens bedste både produktionsmæssigt, klimamæssigt og miljømæssigt. Dansk landbrug kan nu brødføde mennesker i hele verden med mad. Skal vi til at importere maden? Skal resten af landbruget følge minkerhvervet?

Jeg vil på det kraftigste opfordre alle inden for landbruget, og alle der spiser dansk mad, til at gøre en indsats i denne valgkamp. Og alt tæller.

Hæng et banner op. Gå med en kandidat og del materiale ud. Giv penge. Skriv! Læserbreve, artikler, kronikker. Kort sagt, gør noget, og alt tæller, alle stemmer tæller i kampen for at bevare dansk landbrug og dansk mad.

Læs også