Anmelderi som forretningsvej?

Af Ulf Nielsen, medlem af Bæredygtigt Landbrug, Fjerritslev

Det er meget ubehageligt at blive udstillet på Facebook og andre steder for at misrøgte sine dyr, selvom både politi og kredsdyrlæger er kommet til en anden afgørelse og giver total frifindelse i alle anklager.

Det er heller ikke retfærdigt at være i skudlinjen, når man som mig gør meget ud af sine dyrs velfærd – og ovenikøbet i den offentlige debat har taget dyrenes parti, for eksempel når det gælder kritikken af den manglende dyrevelfærd i de offentlige naturnationalparker, hvor heste og kreaturer er overladt til sig selv.

Burde det ikke koste et gebyr til det offentlige ved ubegrundede anmeldelser, og et beløb til den anmeldte for tidsforbrug og miskreditering ved ubegrundede anklager, der hovedsageligt fremkommer anonymt overfor den anmeldte?

I den senere tid har et netværk bestående af de samme personer bag forskellige hjemmesider – dog ofte med samme telefonnumre – sendt billeder og anklager ud om misrøgt af dyr i hele landet. Billederne gengiver oftest ikke virkeligheden, men virker stærkt på hjemmesiderne. Disse hjemmesider beder om donationer til at hjælpe dyr i nød på mange forskellige måder og har forslag til donationsbeløb også i den meget dyre ende.

Selvfølgelig skal alle dyr i nød hjælpes. Selvfølgelig skal dyremishandling ikke finde sted. Men det skal falske anmeldelser og unødige mistænkeliggørelser på nettet heller ikke. Det er det sidste, et netværk af hjemmesider og facebooksider reelt gør. Se for eksempel nythesteliv.dk, Operation Øxenholt.dk, Animal-help.dk og Stop vanrøgt af dyr bag hegn.

Det er samtidig nedslående, at hvis man prøver at kommentere på angreb på disse Facebooksider – ja, så bliver man straks udelukket fra siden. Dermed kan man ikke forsvare sig mod grundløse anklager eller få en nuanceret debat.

Det er en stor psykisk belastning at blive anklaget for at misrøgte sine dyr. Men på de sociale medier er der åbenbart frit spil til at anklage og indsamle donationer med også ubegrundede beskyldninger. Mon det er en god forretning?

Er det et retssamfund værdigt, at et selvbestaltet dyreværnspoliti med egne regler kan anmelde adskillige dyreholdere, hvor der kun sjældent er hold i anmeldelserne for egen økonomisk vindings skyld? Det burde stoppes.

Læs også