Lad vandet løbe

Det er på høje tid at gentænke hele vores vandinfrastruktur – hvis ikke vi vil lade det hele sejle, påpeger Gustav Garth-Grüner i dette læserbrev.

Af Gustav Garth-Grüner, næstformand i Bæredygtigt Landbrug, Sandbygaard, Glumsø 

Allerede en uge inden 2023 sluttede, havde året slået tidligere tiders nedbørsrekord. 907 mm blev årets nedbør målt til allerede sidst i december. Og det mod et gennemsnit i årene 2011-2020 på 780 mm. Altså en stigning på over 125 mm. Samtidig var 2023 et år hvor nedbøren faldt meget ujævnt. Maj og juni var særdeles tørre – og så har det ellers regnet siden.

Det giver problemer i et land, hvor vandinfrastrukturen ikke er opdateret. Vores vandløb er simpelthen ikke dimensioneret til at tage imod så meget vand – fra oven og fra veje, pladser og bygninger, hvor vandet ikke kan synke ned – men skal finde hen til vores vandløb. Det er således også inde i landet, der er store udfordringer.

Nogen har så i deres visdom konstrueret vandparkeringspladser, som skulle forsinke vandet inden det nåede vandløbet. Men disse pladser har for længst meldt optaget, og vandet er suset forbi dem og oversvømmet ikke blot marker, parker og haver – men også veje, kældre, huse og sågar byer.

Fuldstændig vandmættet

Det giver store problemer, for det er jo ikke blot det rene regnvand, der kommer indendøre. Det er vand blandet med kloakvand og vand, der har samlet jord, snavs og andre sager med sig.

Det er helt enorme mængder vand, der er tale om. 1 mm regn giver 1 liter vand målt over et grundareal på 1 kvadratmeter. I år fik vi 907 mm nedbør. Så kan vi selv regne os frem til mængderne på det danske land. Blot Gudenåen modtager 26 milliarder liter vand pr. mm. nedbør. Hvor meget fylder så 125 ekstra mm oveni de normale 780 mm?

Dertil skal tilføjes, at jorden jo ikke kan optage mere vand, end den plejer. Jorden har længe været fuldstændig vandmættet. Fordampningen er også stort set den samme. Markerne kan ikke tage fra, fordi vandløbene står over drænudløbene. Så det er kolossale mængder ekstra vand, der skal ud til og igennem vandløbene. Fremover kommer der yderligere enorme mængder vand.

Løsningen er at give vores vandløb øget kapacitet. Vi kan ikke opbevare så store mængder vand. Det skal væk – ud i havet. Det kan selv løbe, blot vi giver muligheden. Det er på høje tid at gentænke hele vores vandinfrastruktur – hvis ikke vi vil lade det hele sejle.

Læs også