bannerPos

Er tiden moden til civil ulydighed overfor gødskningslov?

Loven om gødning og plantedække er en voldsom overimplementering af EU-direktiver, og den krænker den private ejendomsret, mener Jørn Rasmussen, der er folketingskandidat for Nye Borgerlige. Arkivfoto

Jørn Rasmussen

08-12-2018 12:00
Som repræsentant for et politisk parti, der opstiller til Folketinget, giver det for meget støj, hvis jeg direkte opfordrer til civil ulydighed. Men specielt »Loven om gødning og plantedække« bør ignoreres. Af Jørn Rasmussen, Pilealle 5, 4760 Vordingborg, FT-kandidat for Nye Borgerlige

Den noget oversete forfatter, Steen Steensen, skrev i sin seneste bog fra 2016 »Forurening gennem tiderne fra istid til nutid«:

»Intellektuelle er i stand til at rumme to modstridende ideer i hovedet på én gang og skiftevis tro på dem begge. År efter år på skolebænken forringer kandidaternes dømmekraft. Jordforbindelsen mangler. I skolemiljøet koster teoretiske vildfarelser ikke noget.

Aktører på et frit marked bliver helt anderledes belært om virkeligheden. En forretningsmand med urealistiske projekter taber penge.

Straffen falder prompte, når fallitten truer. Håndværkeren bliver lige så hurtigt konfronteret med realiteterne. Entreprenørerne lærer også på den hårde måde, hvori kendsgerningerne består.

En fejlagtig vurdering afregnes kontant, og det er sundt. På den måde skærpes realitetssansen. Fornuft og omtanke grundfæstes. Sådanne mennesker er egnet til at lovgive«.
 

Akademikere

I Folketinget er der 108 akademikere ud af 179 valgte. 55 djøf’ere, 34 magistre og 19 medlemmer med andre akademiske uddannelser.
Vi er derfor kommet i den situation, at majoriteten af vore lovgivere kan være handicappet med hensyn til, hvad der foregår i den virkelige verden såvel de økonomiske – som naturens love.

Her skal naturlovene have fokus. Universiteternes og forskerverdenens modelberegninger accepteres nok i højere grad af akademikere, da den teoretiske skoleverden er deres styrke.

Men det er min påstand, at naturen indeholder så mange variabler, at menneskabt software aldrig kan efterligne virkeligheden. Skulle det en dag ske, tror jeg, at tabet for os mennesker vil være større end gevinsten.
 

Retssikkerhed

Når den teoretiske modelverden bliver omsat til lovgivning, og det viser sig, at den virkelige verden reagerer helt anderledes, så har vi balladen. Retsfølelsen/retssikkerheden udfordres.

Domstolene skal ikke have nogen mening om, hvad ret er. De skal blot efterleve, hvad lovgiverne har nedfældet, så her er ikke megen hjælp at hente.

I vor tid er vi underlagt den positivistiske retslære, forenklet sagt hvad der er nedfældet på skrift.

Men lov og ret er ikke og har aldrig været det samme, skriver cand. jur, ph.d. og dr.scient.soc. Peter Høilund i 1992 i bogen »Den forbudte retsfølelse«, hvor han gør op med den retsfilosofi, der har været dominerende siden 1950, hvor moralen ofres for at gøre juraen videnskabelig.

Senere i 2016 udgav han bogen »Naturret som samfundskritik«, hvor han meget forenklet prøver at forsvare, at det som empirisk (erfaringsmæssigt) opleves som det fælles gode, skal have en renæssance. Og på glimrende vis redegør for, hvornår civil ulydighed kan være en nødvendighed.
 

Medier svigter opgave

Vi kunne også forlade det retsfilosofiske og i stedet plædere for, at dommerne skulle vælges af befolkningen og ikke (indirekte) af Justitsministeriet.

Alt sammen er noget, som minoriteten af befolkningen, som landbrugere i dag udgør, ikke har megen indflydelse på. Men måske kunne det bringes op i den forestående valgkamp.

De statsstøttede medier uddeler Cavlingpriser til hinanden for at finde et hår i miljøsuppen, men svigter helt deres vigtige opgave ved ikke at sætte fokus på, at det er selve suppen, det er galt med. Derfor må de desværre også afskrives.

Jeg vil ikke lade den læser, der har holdt ud indtil nu, stå handlingslammet tilbage.

Som repræsentant for et politisk parti, der opstiller til Folketinget, giver det for meget støj, hvis jeg direkte opfordrer til civil ulydighed.

Men som jeg tidligere har været inde på, er det specielt »Loven om gødning og plantedække«, der bør ignoreres.

Den er en voldsom overimplementering af EU-direktiver, og den krænker den private ejendomsret ved dels at fratage ejeren dispositionsretten og dels er loven vedtaget på nogle teorier, der aldrig er verificeret i virkeligheden. En uforsvarlig videnskabelig slendrian.
 

Større pres

Konfronter derfor jeres landbrugskonsulenter med de tåbeligheder, som denne lov, og den nye gødskningslov som nu er i høring, medfører. Jo flere der gør det, des større pres kan der lægges på Seges, som er en vægtig brik i lovgivningen.

Og til de politikere, der snart appellerer efter jeres stemmer, kunne I spørge:

Kan I også verificere de teorier/modelberegninger, I lovgiver efter, i reelle fuldskalaforsøg? Fordi vi oplever i vores hverdag, at tingene hænger helt anderledes sammen.

I øvrigt, er der noget, man ikke forstår, eller en lovgivning, der virker helt anderledes i virkeligheden, end hvad loven forudsætter, skal man da ikke tie og lade som ingenting.

 

»- Konfronter derfor jeres landbrugskonsulenter med de tåbeligheder, som denne lov…..medfører«

Jørn Rasmussen, FT-kandidat, Nye Borgerlige

 

Rådner væk: Uudnyttede roetoppe og halm gemmer på energi svarende til en halv milliard liter olie

Der ligger biomasse nok til produktion af 500 millioner kubikmeter biometan og rådner på danske marker hvert år, vurderer ekspert.

Er din gård i virkeligheden en villa?

Nye vurderinger kan have stor betydning for mindre landbrugsejendomme, siger skatterådgiver.

Denne uges markangreb

Planteavlskonsulenter landet over melder hver uge deres observationer af sygdomme og skadedyr i markerne ind til landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen, der her giver en status på denne uges aktuelle angreb.

Flydende gødning svider vintersæden voldsomt i år

– Vi har aldrig set noget lignende, fastslår planteavlsrådgiver Hans Jørgen Bak i denne uge om de voldsomme gulsvidninger, som nu ses efter udsprøjtning af flydende N.

Kartoffellægningen er i gang hos Jørgen Nederby

Efter sidste uges frostgrader glæder kartoffelavler Jørgen Nederby sig over at være i gang med lægningen af de 220 hektar kartofler. Han forventer at være færdig 1. maj.

Energi fra restprodukter kan erstatte naturgassen

Biogas kan udnyttes til at producere el, når det ikke blæser, og solen ikke skinner. Biogas kan nemlig oplagres i modsætning til vind- og solenergi.

Vandløbshøring medfører blot små-justeringer

De høringssvar, om hvilke mindre vandløb der skal med i vandområdeplanerne, er nu gennemgået. Det samlede resultat er, at det fortsat er knap 1.000 km mindre vandløb som udgår af vandområdeplanerne.
Side 1 af 1518 (30359 artikler)Prev1234567151615171518Next

Digitale brochurer

A-One Danmark er den danske del af Devenish & A-One Feeds og har over 60 års erfaring i landbrugsindustrien. Devenish er førende inden for udvikling og levering af avancerede ernæringsmæssige løsninger i forbindelse med de forskellige udfordringer, som vores kunder står over for inden for svine- og fjerkræsektoren samt i forbindelse med drøvtyggere, kæledyr og heste.

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MANGE PENGE I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – ECA-vand også kaldet NEUTHOX, er det nye sort til alle produktionsdyr i landbruget. Waterclean ApS er forhandler af det eneste danskproducerede ECA-vand anlæg i Danmark. NEUTHOX er godkendt af fødevarestyrelsen og registreret (lovpligtigt) i EU! Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

Se flere brochurer