bannerPos

Læserbrev: Klima er noget helt andet

Det helt afgørende og konstruktive element i klimaindsatsen er at få andre lande til at medvirke i samme takt. Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har indset, at det gælder om at få mindst EU med på samme projekt.
17-07-2019 10:30
Dette er et læserbrev, som vi hos Effektivt Landbrug har valgt at bringe i vores medier.

Af Poul Vejby-Sørensen, cand.agro., ekstern rådgiver, Bæredygtigt Landbrug.

Der har været mange politiske udtalelser om, at Danmark skal være topambitiøs og gå i front i den grønne udvikling og vise verden, hvordan tingene skal gøres.

Så længe det gælder initiativer, der kan vurderes på lokalt eller nationalt plan, kan det teoretisk set give mening at gå foran som et godt eksempel for omverdenen og samtidig opnå en eventuel »firstmover-gevinst«. Det gælder for områder som f.eks. energi, miljø, natur, biodiversitet mv.

Men når det kommer til klima, er det noget helt andet. Udledning af klimagas sker til den fælles atmosfære og vejer lige tungt overalt i verden. Her er psykologien helt anderledes. Her kan man ikke trække andre lande med i en udvikling ved at vise et godt eksempel.

Tværtimod kan dansk ihærdighed virke kontraproduktivt og lægge en dæmper på anstrengelserne i andre lande, fordi det fælles globale behov bliver mindre, jo mere enkelte lande går foran. Nogle vil resonnere: »Jo flere køer danskerne slår ihjel, jo flere »hellige køer« kan vi bevare«.

 

Klimaskadelig udflytning

En anden virkning af ukoordinerede stramninger af danske betingelser er, at det fører til »lækage« (udflytning af produktion til lande, hvor klimabelastningen bliver større).

Det helt afgørende og konstruktive element i klimaindsatsen er at få andre lande til at medvirke i samme takt. Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har indset, at det gælder om, at få mindst EU med på samme projekt.

Men Enhedslisten argumenterer bevidstløst for en bindende lov inden nytår, hvor Danmark skal gå solo og dermed fraskrive sig muligheden for at lægge pres på andre lande. Topmålet af naivitet.

Der er politisk risiko for, at Danmark går solo og pisker sig selv med udgifter på et trecifret milliardbeløb bare for at udsende nogle tomme signaler.

Det er ikke til at bære, hvis der igen skal laves panikpolitik! Sporene skræmmer fra 1980’erne, hvor man lavede en hovedløs vandmiljøstrategi, der fokuserede på kvælstofudledningen, men slappede for meget af over for den langt værre fosforudledning fra kloaksystemerne. Denne fejltagelse kæmper hele nationen med endnu.

 

Koordinering nødvendig

I mange sammenhænge giver det mening at være »firstmover«. Men i andre sammenhænge er det afgørende nødvendigt at gå koordineret frem, så ingen »snyder« og slapper af.

Det lyder jo ikke sandsynligt, at f.eks. Kina, der stadig bygger nye kulkraftværker, vil sige »ok, hvis Danmark reducerer sin CO2-udledning fra næsten ingenting (0,1 procent). til endnu mindre (0,03 procent) af den globale udledning, så må vi stramme os ekstra op«?

Eller lyder det mere sandsynligt, at Kina med resten af verden vil sige: »Fint, det letter presset på os«?

I øvrigt udtaler Churchill fra sin grav: »Aldrig har så mange, der ved så lidt om emnet, udtalt sig så meget om klimaet«.

 

Skepsis hos L&F over udsigt til flytning af miljømål

Landbrug & Fødevarer forholder sig skeptisk over for, at overvurdering af kvælstoftilførslen er lig med, at miljømål også dermed skal flytte sig tilsvarende nedad.

Viruspræparat godkendt

Miljøstyrelsen har godkendt produktet V10 Elicitor, som indeholder viruspartikler til bekæmpelse af »Mild Pepino Mosaik Virus VC1« i tomater i lukkede væksthuse.

Harmony 50 SX er godkendt til mindre anvendelse i sukkermajs

Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Harmony 50 SX til mindre anvendelse i sukkermajs.

Regnefejl betyder ikke, at man kommer 3.000 tons tættere på miljømål

Miljømålet for »god økologisk tilstand« bliver efter al sandsynlighed også sænket som følge af regnefejlen, hvor kvælstofudledningen til havmiljøet har været overvurderet, forklarer Aarhus-forskere.

Skarpe tips til dyrkning af vårbyg

Lene Mathiasen, planteavlskonsulent hos Agrovi, har gode råd til etablering af vårbyg. Tidlig såning og velforberedt såbed er vigtige faktorer for at opnå gode udbytter.

Forsøg med startgødning til majs viser pæne merudbytter

Placering af gylle forbedrer udnyttelsen af gylle i majs og giver en startgødningseffekt.

Ny handelsplatform skal sikre den gode handel

Visionen med den nye handelsplatform Agmondo er at skære de uønskede mellemled i handlen væk og samtidig sikre et udvalg af produkter, der har synlig gevinst for landmanden.

Rekordhøj Chicago-hvede

Prisbevægelser på det amerikanske hvedemarked er værd at holde et vågent øje med.

Majsprisen er for lav i forhold til prisen for hvede

Majsprisen halter en hel del efter hvedeprisen og har derfor meget at skulle indhente i opadgående retning i løbet af 2020.
Side 1 af 1753 (35054 artikler)Prev1234567175117521753Next