bannerPos

Miljøsvineri – med miljøministerens tilladelse

Landmandsdebattør Knud Jeppesen savner bedre kontrol med spildevandet.

AF: DEBATINDLÆG

21-01-2020 13:40
Landbruget reguleres hårdt – men spildevandet er der ingen kontrol med, mener Knud Jeppesen.

Af : Knud Jeppesen, moderne landmand, Tørringvej 30, Jelling

Jeg sidder i hånden med en ny »udledningstilladelse for spildevand« fra et mindre rensningsanlæg i en af de store kommuner i Danmark. 

Tilladelsen er givet i foråret 2018 og er godkendt efter alle love og paragraffer, og selv Miljøbeskyttelseslovens krav er opfyldt. Som moderne landmand, der gang på gang bliver stillet overfor nye miljøkrav, er det skræmmende læsning.

Rensningsanlægget er efter udvidelsen godkendt til cirka 5.700 personer. Det svarer til 1 promille af vores indbyggere i Danmark. Så hvis denne sag er repræsentativ for de over 600 andre anlæg i landet, skal du bare gange alle tal med 1000, så ser du, hvordan det ser ud for hele landet.

Tilladelsen er inklusiv 19 tilladelser til »regnbetingede udledninger«. Det lyder ikke af meget, tænker du nok. Så læs endelig videre. For det er skjult svineri. Det er altså 19 steder, hvor der udledes urenset spildevand med ud, når det regner. Men bag de 19 steder er der tilladelse til at »tømme tankene« op til 54 gange om året. En gang om ugen. Det giver samlet 704 gange for de 19 steder om året, hvor der må lukkes lort direkte ud i vandløbet. Med fuld tilladelse. »Regnbetingede« – jamen, regner det da en gang om ugen? Åbenbart. Dårlig undskyldning for, at man ikke har styr på tingene. Og ingen myndighedskontrol. Og kommunen bestemmer selv, at der ikke er behov for VVM-vurdering af naturen. Det har vi dog aldrig selv fået lov at bestemme om det er nødvendigt i landbruget eller andre virksomheder!

Det er vel bare små portioner, tænker du så. Nej. Der er tilladelse til 114.000 m3 om året med et indhold på over 1.100 kg kvælstof. Det svarer til, at 10 lastbiler lukker urenset spildevand ud i vandløbet om dagen. Hver dag. Og det er gratis for kommunen, fordi den slipper for at betale afgift af alt det, der lukkes direkte ud!

Mængden skræmmer

Som landmand ved jeg, at de 114.000 m3 er ca. den mængde, som over 200.000 slagtegrise »laver« af gylle på et år. Ud i vandløbet. Jeg ved godt, at grisegylle er mere koncentreret, men bare mængden skræmmer.

Alt sammen lukkes ud i et vandløb, der løber igennem et såkaldt Natura 2000- og fuglebeskyttelsesområde. Under tilladelsen står: »det vurderes, at det ansøgte, ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter væsentligt«. Læg mærke til ordet væsentligt. Det vil sige at dyre- og plantelivet selvfølgelig påvirkes, og men når politikerne bestemmer sig for, at det ikke er væsentligt, så skidt med at dyrene, tager lidt skade.

Og i det pågældende område er der registret vandsalamander, dværg-, trold- og bredøret flagermus, grønbroget tudse, spidssnudet frø og springfrø i de pågældende områder! Lever disse dyr og planter mon bedst i rent vand eller urenset spildevand?

Og Miljøstyrelsen med miljøministeren i spidsen har lavet alle de retningslinjer for sådanne tilladelser. Ikke så mærkeligt, at der i vandområdeplanerne for 2015-2021 side 68 står: »Ud over fysiske forhold er spildevandsbelastningen en meget væsentlig årsag til, at vandløbene ikke har en god økologisk tilstand.« Gad vide, hvor længe miljøministeren vil blive ved med at give tilladelse til den slags lemfældige omgang med naturen?

Hvor er DN?

Tænk sig: Danmarks Naturfredningsforening (DN) er høringsberettiget i tilladelsen. Præsident Maria Gjerding Reumert – I har været med til at give sådan en tilladelse! Og alle de andre tilladelser! Sig mig, sover I hele bundtet? Når det gælder landbrugets brug af naturen, så larmer og råber DN hele tiden op om dit og dat for at score medlemmer og politisk opmærksomhed. Men når det gælder jeres eget lort og tis, er DN fuldstændig ligeglad med miljøet. I har godkendt, at dette miljøsvineri er udbredt i hele Danmark. Der findes altså over 600 rensningsanlæg i Danmark. Forstår ikke, at jeres medlemmer ikke kritiserer jer for at tillade alt dette.

Landbruget har ikke brug for godkendte udledninger til at lukke urenset lort ud i naturen – vi bruger jo gyllen som næring til de sunde fødevarer. Landmandsfamilier er jo ”leverandør af cirkulær fødevareproduktion til folket”.

Og hvorfor skriver jeg ikke, hvilken kommune og anlæg jeg sidder med tilladelsen fra i hånden? Fordi så vil de pågældende blive hængt unødigt ud, selvom de har fulgt alle de regler, de skulle. Og så ville alle de andre sætte sig tilbage og sige, at godt det ikke var os… Nu er det op til alle lige at se efter, om det også foregår sådan i jeres kommune. Til jeres skræk kan jeg sige: Det gør det nok.

 

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Majsen skal hurtigere op af jorden

Hos Landbo Limfjord har man både i år og sidste år set alt for lav fremspiringsprocent i mange majsmarker. Starthjælp via biobejdsning kan være en af nøglerne til at løse problemet, mens tommelfingerreglen om otte graders varme i jorden som startskud til majssåning også bør tages op til revision.

Danske virksomhedsgiganter går til kamp mod madspild

Flere af Danmarks førende virksomheder går nu til kamp mod madspild under aftalen Danmark mod Madspild. Det glæder fødevareminister Mogens Jensen.

Seges går online med ny haleguide

Seges Svineproduktion har udviklet en guide, som skal gøre det nemmere at producere grise med hele haler.

Arla havde 1.500 medarbejdere på kompetenceudvikling

Til årets udgave af Learning Week hos Arla deltog mindst 1.500 medarbejdere verden over hos virksomheden i oplæg om alt lige fra bæredygtighed til mindfullness. Og det var vigtigere end nogensinde, mener Helle Petersen, der er landedirektør hos Arla Danmark.

- Der mangler »manpower«

Kommunerne mangler ressourcer til at få ført vådområdeprojekter ud i livet, og systemet er for bureaukratisk, lyder det fra Søren Madsen, projektleder i Næstved Kommune, der til daglig arbejder med vådområdeprojekter.

- Vi skal have flere grise med krølle på halen

Svineproducent Joachim Clausen fra Ledbjerggaard ved Sorø har siden juli 2018 produceret grise med hele haler i forbindelse med et demonstrationsprojekt under Seges Svineproduktion. Erfaringerne er så positive, at haleklipperen forbliver på hylden her efter projektets afslutning.

Vækster med millioner: Samson sætter ny omsætningsrekord

Samson leverer grønne tal på top- og bundlinje, og bevarer optimismen for fremtiden trods et usikkert marked.

Spekulanterne satser stadig på optur til afgrødepriserne

De spekulative amerikanske kapitalfonde udbygger deres købspositioner i afgrødefutures, til trods for den igangværende høst i USA. De spekulative amerikanske kapitalfonde satser især på, at prisen for sojabønner skal op. Det forventer jeg også. Men på den korte bane må vi forvente en nedadgående priskorrektion på afgrødemarkedet.
Side 1 af 1931 (38614 artikler)Prev1234567192919301931Next