Statens sløsede kort er umuligt at arbejde med

Der er utallige fejl i det kortmateriale, det offentlige producerer, og vi landmænd reguleres efter. Det er dybt kritisabelt.

Af Peter Bohsen Jensen, Bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Bygaden 25, Rårup, 7130 Juelsminde

Ved gennemgang af kortmaterialet over min ejendom, kunne jeg for nylig konstatere, at et §3 område var »vandret« ind i det dyrkede areal.

Det fik mine alarmklokker til at ringe, for hvis kontrolmyndighederne også opdager denne områdevandring, kan det give træk i min støtte og næste år kan jeg ikke opnå tilsagn til målrettede efterafgrøder på området. Der var behov for handling.

Min planteavlskonsulent tog sig af opgaven. En henvendelse til min kommune med beskrivelse af »udfordringen« resulterede i hurtig sagsbehandling og positiv tilbagemelding med korrektion af kortmaterialet – altså en ukompliceret manøvre lige til højrebenet og tak for det.

Utallige fejl

Men hvorfor opstår denne slags unødvendige opgaver. Det viser sig jo, at min situation langt fra er enestående.

Der er utallige fejl i det kortmateriale, det offentlige producerer, og vi landmænd reguleres efter. Der er dømt »fast arbejde« til kommunernes tekniske forvaltninger, når det nu skal rettes – og det skal det! Landmændene står allerede i kø for at få den nødvendige kommunale rettelseshjælp.

Det er dybt kritisabelt, at myndigheder igen-igen anvender et kortmateriale af så tilfældig (u)nøjagtighed og ringe kvalitet.

På den anden side er der jo absolut nultolerance hos myndigheder, når det er landmandens indberetninger, der skal vurderes. Arealangivelser skal være med to decimaler, og er der afvigelser selv af ubetydelig størrelse, er der dømt hård straf.

Tag ansvar

Hvor kunne jeg ønske mig, at nogen i det offentlige system besad det mod, der skal til, og tog ansvaret på skuldrene for denne »beklagelige fejl«, som et så fejlbehæftet kort nok vil blive omtalt som i deres system. Få nu de kort rettet.

Skulle myndighederne mod forventning redegøre for deres fejl vil der blive lang kø ved talerstolen. Som det er nu, er der kun kø ved håndvasken.

Læs også