Usande påstande skader landbruget og samfundet

Af Peter Kiær, næstformand for Bæredygtigt Landbrug, Storgårdsvej 1, 4690 Haslev

På tirsdag den 10. november mødes Bæredygtigt Landbrug og professor Stiig Markager i Retten i Hillerød.

Vi har anlagt en injuriesag mod professoren. Ikke fordi vi forsøger at knægte hans ytringsfrihed, men fordi hans urigtige påstande på helt uberettiget vis risikerer at skade det danske landbrugserhverv og dermed hele det danske samfund.

Stiig Markager påstår således – stik imod konklusionerne i den årlige, officielle Novana-rapport om miljøets tilstand – at der er en signifikant stigning i udledning af kvælstof til havmiljøet. Påstanden er grebet ud af luften. De faktuelle tal fortæller en helt anden historie. Ja, selv Novana-rapportens forfatter har været nødt til offentligt at modsige Markager.

Vi landmænd finder os ikke i på ubegrundet og udokumenteret vis at blive hængt ud som miljøsvin.

Problemet er, at visse politikere tager professorens påstande for gode varer og derfor forlanger landbrugsjord taget ud af dyrkning eller voldsomme begrænsninger på brugen af gødning. Begge dele vil være katastrofalt for dansk landbrug, der faktisk har begrænset både miljø- og klimapåvirkningen ganske betragteligt de seneste mange år.

Hvis samfundet skal følge Markagers anbefalinger, vil det betyde et farvel til op mod halvdelen af dansk landbrug. Et sådant tiltag vil ikke bare ødelægge samfundsøkonomien, eksporten og indtjeningen men også forværre det globale klima, fordi vi herhjemme er så dygtige til at producere fødevarer med et lavt CO2-aftryk.

Derfor er vi nødt til at gå rettens vej for at få Markagers urigtige påstande trukket tilbage. For også professorer skal tale sandt.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også