Pas på jeres medarbejdere

Udviklingen i landbruget mod færre men større enheder giver udfordringer med rekruttering af nye medarbejdere. Derfor skal de bløde værdier på bedriften opprioriteres for at bibeholde en attraktiv arbejdsplads.

- Verden i dag, som den ser ud, jamen det ved I jo om nogen, hvor omskiftelig den er. Det har den i øvrigt altid været, men det er som om, at tingene går lidt hurtigere, påpegede Allan Madsen, afdelingsleder, strategi og virksomhedsøkonomi, LandboNord på Landbrugskonferencen og fortsatte:

- En ting er i hvert fald sikkert. Vi snakker meget om de her fra 9.000 produktionsbrug til 5.000 fuldtidsbrug i 2030. Det er en udvikling, vi ser, som kører for fulde gardiner lige nu – og det er vel at mærke sådan, at I skal producere de samme mængder, som I gør i dag.

Han fremhævede yderligere, at det betyder større – og mere komplicerede – enheder.

- Det giver nogle udfordringer, fastslog han.

Han nævnte blandt andet en problemstilling, som andre på Landbrugskonferencen også havde påpeget – nemlig rekruttering.

- Det er blevet nævnt mange gange i dag. Det er voldsomt udfordret, og det kommer vi til at skulle have en snak om i fremtiden. Hvad gør vi egentlig? For det er jeres allervigtigste ressource, understregede han.

Han lagde vægt på, at der bliver brugt en masse krudt både tidsmæssigt men egentlig også pengemæssigt på at lære en ny medarbejder op.

- Det vil være så brandhamrende ærgerligt, at når der er gået fem til seks måneder, så står naboen og vifter med en 1.000 kroner seddel, og så stryger medarbejderen lige derover, sagde Allan Madsen og understregede:

- Det med de bløde værdier – det skal I opprioritere.

Dernæst opfordrede han landmændene til at gå ud på landevejen og kigge ind på deres ejendom.

- Så skal I starte med at stille jer selv spørgsmålet: »Kunne jeg egentlig tænke mig at arbejde der, og hvad skal der til for at det er en god arbejdsplads?« Hvis ikke I synes, at I er uvildige nok, så tag jeres bedre halvdel med, så kan man godt få en diskussion der, lød opfordringen, som blev afrundet med følgende bemærkning:

- Det er dyrt at skifte medarbejdere, og de hænger ikke på træerne lige nu.

Læs også