I kan da nok se…

DER SKER NOGET i dansk landbrug. Hele tiden. Vi kæmper på daglig basis for at holde erhvervet orienteret gennem avisspalterne og på nettet. I den forgangne uge har starten på frøhøsten trukket overskrifter, ligesom en af de store sager har været et muligt fynsk kartoffeleventyr med op til 300 potentielle landmænd involveret i en pulverfabrik til en halv milliard. Et projekt vi omtaler igen i dag.

MEN UGEN HAR også budt på friske ting fra den juridiske verden. I sagen om det såkaldte Krigers Flak har det statslige Energinet fået en over næsen, efter selskabet har fraveget gæsteprincippet i sagen, der omhandler kabelføring fra en havvindmøllepark gennem landbrugsjord. En over næsen, skriver vi. Sådan vil Energinet nok aldrig læse skriften på væggen fra Procesbevillingsnævnet, der nu sender sagen direkte i Landsretten.

ENERGINET HAR ELLERS det sorte bælte i at latterliggøre landbrugets berettigede krav om, at sagen er principiel. Det statslige selskab har igen og igen hævdet, at man da bare følger gængs praksis om fravigelse af gæsteprincippet. Man hører nærmest selskabet fortælle os alle sammen: »I kan da nok se, at vi har ret«.

MEN NEJ. DET kan vi ikke se. Og det kan Procesbevillingsnævnets jurister, med en højesteretsdommer som formand, altså heller ikke. Det betyder ikke, at sagen er vundet. Men at den arrogante tilgang og fravigelsen af gæsteprincippet skam tages dybt alvorligt i retssystemet. Tak for det. På samme måde kan vores faste juridiske klummeskribent, Søren Nørgaard Sørensen, advokat og partner hos HjulmandKaptain, i dagens avis fortælle, at EU’s såkaldte generaladvokat nu underkender de danske myndigheders fortolkning af KO-regler i et par konkrete sager.

EN DEL TYDER nu på, at den sag går landmændenes vej. Og kollegernes. Også her er der tale om en sag, hvor landbruget er blevet mødt med en statslig arrogance og en holdning fra myndighederne om at: »I kan da nok se, at vi har ret«. Men landbruget har ikke fundet sig i arrogancen. Man har kæmpet. Og der er hyret topjurister, som nu både høster del-sejre ved at få Krigers Flak-sagen for Landsretten og generaladvokaten i EU’s foreløbige underkendelse af de danske myndigheders KO-fortolkning. I begge tilfælde er det avisens klummeskribent udi jura, Søren Nørgaard Sørensen, der trækker i trådene for landbruget.

DET NYTTER MED andre ord at kæmpe, når man mødes af en statslig magtarrogance. Det kunne vi også her på avisen konstatere i den såkaldte grundvandssag, hvor vi gravede i myndighedernes dokumenterede fejlagtige grundvandsindberetninger til EU, men blev mødt med en mur af arrogance og bortforklaringer, der sjældent holdt vand. Både fra Bæredygtigt Landbrug og Landbrug & Fødevarer har der på det seneste været meldinger om, at man i gødningssager og vandplansagen oplever, at det knager i de statslige fuger, når myndighedernes tilgang om, at man altid har ret, udfordres af jurister og landmænd med ranke rygge.

 

Læs også