Vand på vejen er farligt og kan koste dyrt

Sammen med varmen kommer også vandingsmaskinerne frem. Hvis strålen rammer offentlig vej, kan det koste en bøde, men både trafiksikkerhed og lokal opbakning er også i spil.

Hvis marken ligger tæt på en vej, kan det være tæt på umuligt at få vandingsmaskinen til at komme helt ud i kanterne uden at ramme vejen. Vindforholdene ændrer sig hele tiden, og selvom vandstrålen holder sig på matriklen klokken 5.00, kan det sagtens have ændret sig til formiddagskaffen, og når det sker, kan der opstå farlige situationer på vejene.

Problemerne opstår, når vandingsmaskinerne rammer vejen, og trafikanten bliver overrasket. Ofte foretager bilisterne nemlig uforudsete retningsskift eller bremser op for at undgå vandet. Og det kan give farlige situationer.

- Når de varme dage melder sig, får vi hvert år flere henvendelser. Det kan give nogle farlige situationer, hvis man som bilist har en uhensigtsmæssig adfærd, fortæller politikommissær Jørgen Christensen, leder af operativ færdselsafdeling hos Midt og Vestjyllands Politi.

Andre konsekvenser

Den mest alvorlige konsekvens af vej-vanding er selvfølgelig trafiksikkerheden, men Hans Christian Gæmelke, der er formand for Taskforce Markvand peger også på andre konsekvenser.

- Det er jo ulovligt, så det kan resultere i en bøde, hvis vandingsmaskinen er indstillet forkert. Det er dog min opfattelse at ordensmagten hellere tager dialogen. De ved jo godt, at vi ikke gør det for at irritere nogen eller sætte folks liv på spil i trafikken, siger han.

Den betragtning bakker Jørgen Christensen op og fortæller, at vandingsproblemerne ofte kan løses via en dialog med landmanden, men at det altid foretages en vurdering af sikkerhedsrisikoen og omfanget af vanding fra den pågældende politipatrulje.

Fylder i lokalbefolkningen

Hans Christian Gæmelke peger også på vigtigheden af, at man som landmand har den lokale opbakning til at drive sit landbrug og forsøger at være til så lidt gene som muligt.

- Vi kan se i lokale facebook-grupper, at det virkelig er noget, der kan få folk op i det røde felt. Præcis som hvis man ikke lige får ryddet vejen igen efter jordkørsel eller andet, så min klare opfordring er, at vi alle sammen gør en ekstra indsats for ikke at vande på vejen hen over sommeren, siger han.

Skulle man som trafikant komme forbi en vandingsmaskine, der rammer en offentlig vej, opfordrer Jørgen Christensen til gensidig forståelse fra både landmænd og bilister.

Taskforce Markvand

Taskforce Markvand arbejder for at sikre landmændenes fortsatte muligheder for at markvande.

Taskforcen består af repræsentanter fra Sagros landboorganisationer (Jysk Landbrug, Sydvest Jysk Landboforening, Herning/Ikast Landboforening, Holstebro/Struer Landboforening, Familiebruget Vestjylland) samt SLF, Vestjysk, Landbosyd og Sønderjysk Familielandbrug.

Læs også