Kommunen efterlever ikke en kendelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet

Silkeborg Kommune efterlever ikke en kendelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet om at lave nye opmålinger af vandføringsevne i Gudenåen på strækningen fra Silkeborg til Tange Sø, lyder det fra vandløbsorganisationer.

Godt et år efter kendelsen blev afsagt, har kommunen ikke lavet opmålinger som krævet, og det er klart ulovligt, mener to vandløbsorganisationer ved Gudenåen, Ålauget GST og Gudenådalens Lodsejerforening. De har henvendt sig til kommunen i flere omgange for at få lavet målingerne korrekt, men uden held, og de går nu videre til Ankestyrelsen med sagen.

- Kendelsen siger, at kommunen skal lave målinger på de målestationer i åen, hvor der blev lavet målinger tilbage i 1997 for at konstatere, om der er sket en stigning i vandstanden og dermed et fald i åens vandføringsevne på strækningen. Kommunen skal bruge den samme målemetode som dengang. Men det har Silkeborg Kommune endnu ikke gjort, hvilket vi finder er klart ulovligt, siger formand for Ålauget GST, Lars Bo Nielsen.

 

Læs også