Gylle som startgødning til majs

Nødvendigheden af en bedre udnyttelse af gyllen stiger i takt med krav om ekstra udnyttelse og omlægning til non-GM-fodring, så en optimal placering af gylle kan være nøglen til et bedre udbytte.

Til højre: Majs med fosfor-startgødning. Til venstre: Majs uden startgødning.
Til højre: Majs med fosfor-startgødning. Til venstre: Majs uden startgødning.

De fleste er enige om, at startgødning med fosfor til majs er en god investering, som er med til at sikre højere udbytter, forbedre dyrkningssikkerheden og stabilisere foderforsyningen også i kolde år. Det kræver dog plads i harmonien på ejendommen, for at kunne placere fosfor i kunstgødning til majsene, efter fosforloftet blev indført for år tilbage. Dette betyder, at benytter man sig af undtagelsesordningen og er klemt på harmonien, skal der cirka afsættes ekstra 15 tons gylle pr. hektar majs for at få plads til 10 kg fosfor i startgødning. Med en nettogevinst af startgødning på cirka 500 til 700 kroner har det hidtil været en god forretning for de fleste at afsætte gylle, for at få plads til startgødningen. 

Nye regler kan dog ændre på dette. Fra i år stiger kravet til udnyttelse af gylle med 5 procent, hvilket gør det mindre attraktivt for planteavlere at modtage gylle på samme vilkår, som man har været vant til tidligere. Derudover forventes den kollektive omlægning til non-GM-fodring at øge fosforoptagelsen hos køerne, hvilket vil påvirke normtallene for indholdet i gyllen. Dette vil medføre et øget arealbehov på op til 14 procent, alt afhængig af hvordan fodringen i gennemsnit kommer til at foregå efter omlægningen.

På baggrund af dette har vi i LandboNord i to år stået for to ud af seks landsforsøg omkring udnyttelses af gylle til majs. Herunder blandt andet placering af gylle, for at undersøge om dette kan gå ind og erstatte den traditionelle startgødning til majs, og på den måde afhjælpe en del af udfordringen med at finde harmoniareal til kvægbrugene.

Resultaterne af de to års forsøg viser, at man opnår det samme udbytte ved at placere gyllen uden startgødning, som majs med traditionel startgødning og traditionel nedfældning. Samtidig ser vi en tendens til merudbytte ved både at placere gyllen og samtidig placere startgødning. Vi tror derfor på i Landbonord, at placeret gylle kan være en del af løsningen på de bedrifter, som er presset på harmoni, og hvor der er eller måske på sigt kommer store omkostninger til at afsætte gylle. Alt afhængig af, hvad prisen for at få placeret gyllen ender i, kan det faktisk ende med at blive noget for alle, der dyrker majs.

For at lykkedes med at placere gylle til majs, er det vigtigt at have for øje, hvordan fosfor opfører sig i jorden. Fosfor er nemlig meget immobil i jorden, modsat kvælstof, som kan flytte sig med jordvæsken. Man skal forestille sig, at plantens rødder faktisk skal gro ind i fosforet for at få fat i det. Det er derfor vigtigt, at udstyret til placeringen af gyllen har individuel dybdestyring, så gyllen lægges i en streng cirka 5 centimeter under frøet, uanset jordtype og hældning på marken, for at opnå startgødningseffekten.

Læs også

Sortsvalg: Topsorter skal udgøre skelettet
Fokus på tidlige og standfaste majssorter
Optimisme forud for majshøsten
Kan man nøjes med en lav mængde fosfor og senere booste planterne?
Den nordlige del af Jylland løber en stor risiko ved at så majs inden 1. maj
Pløjefri majsdemonstration