Lavt niveau af pesticider i danske fødevarer

Ifølge Fødevarestyrelsens årlige pesticidrapport er der færre pesticidrester i dansk frugt og grønt i forhold til udlandet, også resten af EU, og niveauet er så lavt, at det ikke vurderes at udgøre en sundhedsmæssig risiko.

Når du køber dansk frugt og grønt, får du færre pesticidrester med i købet, end når du køber udenlandsk.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelse, baseret på den årlige pesticidrapport, udarbejdet af Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet.

Rapporten viser samtidig, at der er færre pesticidrester i dansk produceret frugt og grønt i forhold til resten af EU.

- I sammenligning med både andre EU-lande og lande uden for EU klarer dansk frugt og grønt sig som sædvanligt godt. Når det så er sagt, kan vi faktisk glæde os over, at langt de fleste varer fra ind- og udland, som vi køber i supermarkederne, overholder grænseværdier for pesticidrester i fødevarer – og hovedparten har intet indhold eller lave niveauer af pesticidrester, siger enhedschef Henrik Dammand Nielsen, Fødevarestyrelsen, i pressemeddelelsen.

Fødevarestyrelsens stikprøver omfatter 1.699 prøver af både konventionelt og økologisk dyrkede afgrøder fra ind- og udland, som bliver solgt på det danske marked. I 34 af prøverne, svarende til 2 procent af det samlede antal prøver, blev der fundet pesticidrester, som er vurderet til at kunne udgøre en sundhedsmæssig risiko, eller at en sundhedsmæssig risiko ikke kunne udelukkes.

I konventionelt dyrket frugt fra hele verden blev der fundet pesticidrester i 84 procent af frugtprøverne. Til sammenligning var der restindhold i 60 procent af de danske prøver af konventionelt dyrket frugt. 

I konventionelt dyrkede grøntsager fra hele verden var der pesticidrester i 42 procent  af prøverne, mens 24 procent af prøverne fra danske grøntsager indeholdt pesticidrester. 

Pesticidindholdene var under maksimalgrænseværdien i 96 procent af samtlige undersøgte stikprøver af konventionelt dyrket frugt og grøntsager.

Indholdet af pesticidrester er generelt så lavt, at det ikke udgør en sundhedsmæssig risiko. Og selv hvis du en gang imellem spiser et stykke frugt eller grønt, som marginalt overskrider grænseværdierne, er din sundhed heller ikke truet, understreger kontorchef i Fødevarestyrelsen Henrik Dammand:

- Men pesticidrester i fødevarerne skal holdes under grænseværdien. Derfor har vi løbende kontrol med pesticidrester i både danske og udenlandske fødevarer, og vi reagerer konsekvent med påbud til virksomhederne om at trække varer tilbage, hvis de overskrider grænseværdierne.

Læs også