»Voldsomt udfordret« marked giver nyt stort fald til grisenoteringen

En eksport i stampe, et europæisk marked i voldsom priskonkurrence og faldende forbrug i Europa. Danish Crowns koncerndirektør, Jais Valeur, har i denne uge valgt at tage ordet i slagteriets ugentlige markedsberetning.

Da vi sagde farvel til 2022 blev der også med et lagt en dæmper på forbruget af grisekød i Europa. Gennem november og december var efterspørgslen ellers større end ventet, men det billede er hurtigt vendt igen.

Sådan lyder det i Danish Crowns ugentlige markedsberetning, hvor svinenoteringen tager et ordentligt dyk ned, med 40 øre, og rammer nu 11,30 kroner pr. kg i næste uge. I denne uge har Jais Valeur, koncerndirektør hos Danish Crown, valgt at tage ordet i en udvidet markedsberetning. 

- Der er ingen tvivl om, at den krise, der har ramt Europa som en følge af krigen i Ukraine, har fået forbrugerne til enten at købe mindre eller billigere ind. Her i det nye år ser vi det på stort set alle produkter på tværs af vores forretning, og det har sat markedet under pres, siger Jais Valeur.

Det lavere forbrug i Europa kommer på ryggen af et 2022, hvor eksporten af grisekød til særligt Asien har været markant lavere end i de foregående år.

I de første ni måneder af 2022 bakkede eksporten ud af EU samlet set med cirka 25 procent. Det svarer til cirka fem procent af den samlede produktion i Europa. Alene eksporten ud af EU fra Danmark faldt i den periode med cirka 138.000 ton. Det er for Danmarks vedkommende et fald på godt 16 procent, hvilket svarer til, at kødet fra flere end 1,5 millioner danske grise i stedet skulle sælges i Europa, oplyser Danish Crown.

- Vores forretning er i balance, når vi kan sælge op mod halvdelen af vores varer på frost, mens resten afsættes fersk på det europæiske marked. Der er vi ikke i øjeblikket, og derfor er vi bagud til lande med et stærkt hjemmemarked, som det er tilfældet i Tyskland og Spanien, hvor de fleste slagterier sælger over 70 procent af deres varer inden for landets grænser, siger Jais Valeur.

Samtidig meddeler Danish Crown, at et faldende antal slagtninger i Tyskland betyder, at man nu lukker sin udbeningsfabrik i Boizenburg øst for Hamborg. Man vil inden for det næste halve år overføre en stor del af aktiviteterne til slagteriet i Essen. Det vil påvirke cirka 200 ansatte på fabrikken, der dog så vidt muligt vil blive tilbudt arbejde på andre fabrikker i Danish Crown-koncernen.

Vi skal helt tilbage til juli måned for at finde et tidspunkt for, hvornår grisenoteringen lå 11,30 kroner. Siden juli 2022 er kiloprisen kun steget, indtil den i det nye år igen begyndte at dykke. Den tyske svinenotering holder ellers niveauet i næste uge på to euro (14,90 kroner), oplyste Danske Svineproducenter i går. 

Resten af den udvidede markedsberetning fra Danish Crown kan findes herunder:

»I de sidste måneder af 2022 var der igen en vis efterspørgsel på grisekød fra Kina. Det var med til at holde hånden under priserne på grisekød i Europa, men den eksport er nu igen gået helt i stå.

Det skyldes, at forbruget af grisekød i Kina er faldet voldsomt som en konsekvens af først langstrakte nedlukninger, og nu efter genåbningen sidder de fleste hjemme af frygt for at blive smittet. Det lave forbrug af grisekød ses tydeligt i den kinesiske notering, som er faldet markant de seneste måneder. Helt konkret er den dykket fra et niveau på omkring 28 kroner til cirka 14 kroner. Noteringen i Kina vil givetvis rette sig, efterhånden som aktiviteten i samfundet igen stiger, men det vil alt andet lige tage nogle måneder.

Når den økonomiske aktivitet i Kina går ned i tempo, så smitter det lynhurtigt af på hele Sydøstasien. Sideløbende er området også ramt af de høje energipriser, som har svækket købekraften, og samtidig var lagrene generelt godt fyldt med europæiske produkter, som siden sommer 2021 har skullet finde »et andet hjem« end Kina. Endelig er efterspørgslen fra det attraktive marked i Japan afdæmpet i øjeblikket, fordi også deres lagre lige nu er i den høje ende med over 200.000 ton på lager.

Den amerikanske notering er også faldet mærkbart, og priserne på grisekød i USA ligger - efter en stærk periode på ryggen af COVID-19 - nu under Europa. For Danish Crown er USA specielt et attraktivt marked på kamben (baby back ribs), men lige nu er de amerikanske lagre oppe på cirka 50.000 ton, hvilket bestemt er i den høje ende. Samtidig er dollaren faldet omkring 10 procent siden 1. oktober, og det rammer Danish Crown, fordi en stor del af eksporten til Asien også afregnes i amerikanske dollar.

I Europa er lagrene modsat Japan og USA relativt små. Det er til trods for, at forbruget af kød er faldet i mange lande. Der er dog store regionale forskelle. Nogle steder er forbruget stort set uændret, men særligt i Nordeuropa er der sket et skred med et fald i forbruget på op til 10 procent i flere lande.

Kombinationen af prisstigninger på især energi samt højere renter har medført et paradigmeskifte i markedet. Mange slagterier er presset på arbejdskapital, og det får alle til at tøve med at lægge varer på frysehus og afbalancere markedet, selv om alt peger i retning af prisstigninger om bare to-tre måneder. Derfor har der siden nytår været en intensiv konkurrence om ordrerne.

- Selv om der er høje noteringer i både Spanien, Frankrig og Tyskland, så bliver vi mødt af aggressive priser i markedet lige nu. Kampen om ordrerne er mest tydelig på handlen med skinker til Italien. Det er tydeligt, at både de tyske og spanske slagterier har varer, som de ikke kan afsætte gennem deres normale salgskanaler, og det har fået prisen på ferske skinker til at falde over 10 procent siden nytår, fortæller Jais Valeur

Produktionen af grise er faldet i EU, og faldet ventes at lande på mellem fire og fem procent samlet set for 2022. De største og historisk store fald ses i Polen, Tyskland, Storbritannien og Danmark. Faldet i produktion ventes i runde tal at være på niveau med nedgangen i eksporten ud af EU. Derfor er den store udfordring, at forbruget af grisekød i Europa ifølge interne analyser er faldet tre til fire procent.

Inflationen har påvirket produktionsomkostningerne i hele værdikæden, men mest hos producenterne af grise. Derfor ventes produktionen også at falde i 2023. Et fald på mellem to og fire procent i EU vil skabe balance mellem udbud og efterspørgsel. Derfor diskuterer alle i markedet, hvor udbuds- og efterspørgselskurven kommer til at krydse hinanden. Det er forventningen, at et skifte vil ske i løbet af foråret, men det er meget svært at spå om, fordi forbruget af grisekød i den sidste ende vil blive afgørende.

- Vi kan ikke løbe fra, at vores notering sammen med den hollandske er blandt de laveste i EU, og vi er endnu ikke et sted, hvor vi med sikkerhed tør sige, at vi har nået bunden af markedet. Vores konkurrenceevne er derfor fortsat udfordret. Det skyldes først og fremmet, at vi ikke har tilstrækkelig eksport til de attraktive højprismarkeder. Det vil næppe ændre sig de kommende måneder, og derfor har vi på den korte bane fokus på at få noteringen løftet til et niveau, hvor der igen er balance i økonomien ved at producere grise, og det mål håber vi at nå hen over foråret, siger Jais Valeur

Eneste lyspunkt lige nu er en stabil eksport til Storbritannien, og det ser ikke ud til at ændre sig, fordi den lokale produktion er faldet ganske markant.«

Læs også