Nu er der stabilisering i tysk svinebestand

De tyske myndigheder offentliggjorde i slutningen af 2023 foreløbige tal over den tyske svinebestand pr. 3. november 2023 sammenholdt med for et år siden.

De tyske myndigheder har i sidste uge offentliggjort foreløbige tal over den tyske svinebestand pr. 3. november 2023 sammenholdt med for et år siden.

Tællingen viser, at en kraftigt faldende svinebestand de seneste år nu er afløst af en mere stabil svinebestand.

Det skriver Landbrug & Fødevarer i deres »Markedsnyt for Grisekød«.

Her ved opgørelsen fra 3. november 2023 ligger totalbestanden af svin med 21,2 millioner styk, hvilket er 0,7 procent lavere end for et år siden.

Ved de to foregående tællinger var bestanden – i forhold til året før - nede med henholdsvis 10,1 procent i november 2022 og 6,2 procent i maj 2023.

Avlsbestanden er her ved tællingen november 2023 med minus 0,2 procent stort set uændret fra sidste år.

Bedrifter

For førstegangs drægtige søer og sopolte er der tilmed en fremgang på henholdsvis 4,6 procent og 5,6 procent. Denne udvikling skal ses på baggrund af en meget bedre økonomi i svineproduktionen i 2023.

Den uændrede avlsbestand dækker dog over forskelle i udvikling for de enkelte tyske delstater. I Bayern og Niedersachsen faldt avlsbestanden, hvorimod der var stigning i Nordrhein-Westfalen og Sachsen-Anhalt.

Antallet af bedrifter med svin i Tyskland er på et år faldet med 4,1 procent fra 16.900 til nu 16.200 viser de foreløbige tal fra de tyske myndigheder. Besætninger med slagtesvin er på et år faldet med 4,9 procent fra 14.300 til 13.600, mens bedrifter med søer er faldet 5,5 procent fra 5.500 til nu 5.200.

Læs også