Korrektion på afgrødemarkedet

I denne uge har vi set et afgrødemarked komme en anelse i tvivl om, hvorvidt de kraftige prisstigninger skal fortsætte. Det forventer jeg sådan set, at de skal, og jeg ser den aktuelle svækkelse af afgrødepriserne her hen mod ugens afslutning som en købsmulighed frem for et signal til at sælge afgrøder.

De kraftige prisstigninger skal fortsætte trods korrektionen i denne uge, vurderer markedsanalytiker Peter Arendt i sin analyse. Arkivfoto
De kraftige prisstigninger skal fortsætte trods korrektionen i denne uge, vurderer markedsanalytiker Peter Arendt i sin analyse. Arkivfoto

I sidste uge foretog kornpriserne og herunder hvedeprisen et markant hop op i grafen.

Forklaringen på, at kornpriserne stryger i vejret, skal vi finde i en nedgang i den sydamerikanske korn- og sojaproduktion, såvel som i en strammere forsyningssituation i USA og i resten af verden.

Derudover har de spekulative kapitalfonde været aggressive som købere af kornfutures hen over de seneste måneder, og de store spekulanter ligger nu inde med en næsten historisk stor købsposition i kornfutures.

Når nu spekulanterne har været så aggressive med hensyn til køb af kornfutures, så vil de på et tidspunkt begynde at tage lidt profit hjem og samtidig tage noget risiko af. Det er netop det, vi har oplevet i indeværende uge, hvor kornpriserne hen mod ugens afslutning er begyndt at sætte sig en anelse.

Stram forsyning

Det betyder dog ikke, at kornpriserne og herunder den europæiske hvedepris nu skal tilbage mod de lavpunkter, vi senest så tilbage i august måned. Det er således højest usandsynligt, at vi skal se hvedeprisen og afgrødepriserne som sådan droppe fra aktuelt niveau. Dertil er den globale afgrødeforsyning alt for stram.

Hvis vi dertil lægger, at Kina fortsætter deres aggressive indkøbsprogram af afgrøder til at fodre deres nyoprettede svinebestand, efter den afrikanske svinepest har hærget i landet siden 2018, så står vi i en situation, hvor afgrødepriserne må forventes at fortsætte op i 2021. Som minimum frem mod sommerens høst her i Europa.

Denne uges prissvækkelse i korn- og afgrødepriserne er således blot til for at snyde amatøren og få ham til at sælge ud, inden det igen går opad i pris. Det er naturligvis altid fornuftigt at lave del-salg hen over tid og på forskellige prisniveauer for at sprede den prismæssige risiko. Men sælg ikke alt, så længe den overordnede tendens på afgrødemarkedet er opadgående.

I det hele tage befinder vi os i et bull-marked for råvarer. Det vil sige, at råvarepriserne og herunder også afgrødepriserne peger op på den lange bane. Det være sig både ædelmetaller, olie og som sagt også afgrøder.

Hvedepris op med 40 procent

Siden august måned er den ledende europæiske hvedepris på MATIF gået op fra et lavpunkt i godt 175 euro pr. ton til en pris tidligere på ugen i 240 euro pr. ton. Dermed har hvedeprisen på et halvt år oplevet en værdiforøgelse i underkanten af 40 procent.

I skrivende stund handler hvedeprisen på MATIF til 230 euro pr. ton. Selvom hvedeprisen nu sætter sig en anelse, så ligger den fortsat på det højeste niveau i syv år. Efter sidelæns handel på et forholdsvis lavt prisniveau brød hvedeprisen i sidste uge over et afgørende top- og modstandsniveau i 220 euro pr. ton.

Dette prisniveau har hvedeprisen prøvet kræfter med et utal af gange siden 2013. Nu hvor hvedeprisen endegyldigt har brudt i opadgående retning, ligger næste tekniske prismål oppe ved de topniveauer og prisrekorder, der senest gjorde sig gældende tilbage i 2012 i området omkring 275 euro pr. ton.

Til trods for at hvedeprisen i de her dage sætter sig en anelse, så forventer jeg fortsat, at vi vil se hvedeprisen søge op i området omkring gamle kursrekorder i løbet af året 2021.

Læs også

Efterspørgslen efter afgrøder skuffer fælt
Afvent (fortsat) salg af rapsfrø
Optimistisk marked er godt for oksenoteringen
Afgrøderne står fint i Europa
Gode eksporttal
Svinepriserne boomer igen i Kina