Svinenoteringen står bomstille

Slagtesvinenoteringen fortsætter med at ligge på 8,40 kroner hos Danish Crown.

Danish Crown fastholder en slagtesvinenotering på 8,40 kroner i næste uge.

I en markedskommentar skriver selskabet, at det europæiske marked for fersk grisekød stadig står i startblokken og afventer den forestående julehandel, som forhåbentligt kan give nye impulser til markedet.

- Vi arbejder fortsat i et stabilt marked, hvor priserne langt henad vejen er uforandrede. Vi er grundlæggende fortrøstningsfulde, når det kommer til udviklingen i markedet, men en begrænsende faktor er manglen på udbeningskapacitet og helligdage i de katolske lande, som lægger en dæmper på markedet for nuværende, siger Kasper Lenbroch, der er kommerciel direktør i Danish Crown.

Lavere aktivitet i Kina

De fleste delstykker handles til uforandrede priser og med en forholdsvis kort tidshorisont grundet den forestående julehandel, som forventes at komme i gang indenfor de næste to uger.

- Aktørerne i markedet orienterer sig mod den forestående ferske handel i forbindelse med julen, som kan måske kan løfte aktiviteten i Europa. Til forskel fra de seneste år er der dog ikke er den samme afsætning til Asien, og det gør det svært at vurdere, hvor meget en øget efterspørgsel kan flytte, siger Kasper Lenbroch.

Efterspørgslen fra landene udenfor Europa er fortsat præget af en lavere aktivitet i Kina, mens aktiviteten i Japan og resten af Asien er jævn.

Læs også