Bank forventer uændret gaspris

EU's gaslager vil fyldes hurtigere end ventet i 2023, vurderer Jyske Bank i en analyse.

- Vi forudser, at EU får fyldt lagrene hurtigere end ventet mod vinter 2023/24. En stærk gasbalance vil med høj sandsynlighed sende spotprisen ned under terminskurven i løbet af sommeren. Vi forventer en spotpris i niveauet 40-45 euro, stort set uændret fra dagens niveau, skriver banken.

En længere end ventet vedligeholdelse af en rørledning i Norge vil dog kunne øge gasprisen hen over sommeren. Det samme vil ske, hvis mange skifter over fra kul til gas.

Baggrunden for bankens prognose er, at EU's gaslager har udviklet sig markant bedre end forventet, og de er nu fyldt 90 procent over medianniveauet for de sidste 10 år.

Læs også