Tican sænker notering for svin med 20 øre

De europæiske markeder er stille og roligt ved at stabilisere sig på priserne. Det betyder også, at indkøberne så småt begynder at operere med en lidt længere tidshorisont på deres disponeringer og indkøb.

Alligevel falder Ticans notering for både svin og søer med 20 øre. Det skriver virksomheden i en ugentlig markedsberetning torsdag.

Delstykker med ben sælges til stort set uforandrede priser, og det samme gør sig gældende for udbenede produkter som kamme, bove og mørbrad.

På nakker nærmer vi os slutningen af grill-sæsonen, og priserne begynder, ligesom temperaturerne, så småt at falde.

Salget udenfor Europa er fortsat på uændret niveau.

Mindre tekniske problemer samt en uventet høj tilmelding betyder, at Tican udsætter grise svarende til en dag.

Læs også