Lille fremgang i amerikansk majskvalitet

Selvom det går fremad med at høste afgrøder i USA og selvom kvaliteten også oplever en lille bedring, så ser det ikke alt for godt ud med afgrødesituationen i USA. Den lille fremgang som blandt andet den amerikanske majs oplever, sætter dog en midlertidig stopper for korprisernes seneste stigninger i både USA og Europa.

Det amerikanske landbrugsministerium udgav mandag aften deres ugentlige opgørelse over afgrødernes tilstand i USA. For første gang i lang tid var der tale om en lidt overraskende fremgang i både afgrødehøst og afgrødekvalitet ovre på den anden side af Atlanterhavet. Selvom fremgangen ikke var stor, så er opgørelsen for især majsens vedkommende, med til at sætte en lille stopper for den optur, som kornpriserne har oplevet siden starten af september måned.

Høstpresset der udeblev

Det har i år været en lidt unormal situation de amerikanske landmænd har stået overfor. Ugunstigt vejr har forsinket høsten af afgrøder og kvaliteten for majs og sojabønner har været ret så skuffende. Derfor er det normale høstpres på afgrødepriserne udeblevet i år i USA. Til gengæld har vi kunnet konstatere at afgrødepriserne over en bred kamp har udvist stigende tendens på begge sider af Atlanterhavet siden starten af september måned.

Den stigende tendens er der dog blevet sat en midlertidig stopper for, med den ugentlige opgørelse fra det amerikanske landbrugs ministerium, USDA. Opgørelsen viser en lille bedring i den amerikanske majskvalitet. USDA vurderer således, at 56 procent af den amerikanske majs nu ligger i den bedste kvalitetskategori, god til fremragende kvalitet. Det er en anelse over de 54 procent, der var forventet i markedet forud for at opgørelsen blev offentliggjort mandag aften. Dog er det fortsat en meget skuffende majskvalitet, set i forhold til sidste år, hvor hele 64 procent af den amerikanske majs blev kategoriseret til at være i god til fremragende kvalitet.

Kornpriserne skal stige igen

Den lille fremgang i kvaliteten har som sagt sat et lille pres på kornpriserne. Men med en kvalitet der stadig ligger langt under det normale, så er der i bund og grund også blot tale om en nedadgående korrektion, inden opstigningen i specielt majsprisen kan forventes at fortsætte. Dette bakkes i øvrigt op af den igangværende majshøst i USA, der stadig er skuffende. Således har ugunstige vejrforhold i Midtvesten i USA betydet, at de amerikanske majsproducenter indtil videre blot har fået høstet 30 procent af de tilplantede majsarealer. Dette er ikke kun skuffende, set i forhold til at man havde forventet at 34 procent af arealerne med majs nu skulle være blevet høstet. Det er endnu mere skuffende set i forhold til, at der på nuværende tidspunkt normalt ville være blevet høstet majs på 47 procent af arealerne.

Jeg forventer med andre ord, at majsprisen igen skal til at stige og at en stigende pris for majs vil trække hvedeprisen med sig op i ikke kun USA, men også her i Europa.

Læs også