Markedsnoter: Positive afgrødemarkeder

Den positive stemning på de globale afgrødemarkeder fortsætter i disse dage, ikke mindst løftet af fredagens fase 1 handelsaftale mellem USA og Kina.

I det lys kan det ifølge Jyske Markets undre lidt, at det er hveden der senest førte an med prisstigninger i Chicago på over 3 procent, mens soja og majs fulgte efter med prisstigninger i niveauet 1,5-2 procent. Stigninger til hveden i det amerikanske smittede også af på vores hjemlige hvedemarked, hvor møllehveden også lukkede omtrent 1,5 procent højere ved ugens indgang.

Med til at understøtte hvedemarkedet er stigende usikkerhed omkring de globale vinterhvedearealer. Det franske landbrugsministerium satte i sidste uge de franske vinterhvedearealer til 4,73 millioner hektar, svarende til et fald på 4,8 procent sammenholdt med denne høst. I forhold til 5-års gennemsnittet er det et fald på 5,6 procent. Rapsarealerne ventes at lande på 1,049 mio. hektar, 4,9 procent lavere end denne høst, og massive 26,8 procent færre tilsåede arealer end 5-års gennemsnittet. Alt sammen en konsekvens af et vådt efterår, der har udfordret markarbejdet, pointerer Jyske Markets.

Ukrainske udfordringer

I Ukraine er det mangel på nedbør der udfordrer.

- Af den grund har APK nedjusteret deres forventninger til de ukrainske vinterhvedearealer dette efterår med 10 procent, skriver Jyske Markets. Samtidig er det i forvejen kendt at de amerikanske vinterhvedearealer ventes at ramme det laveste niveau i 110 år. Alt sammen forhold der øger usikkerheden for hvedeproduktionen på den nordlige halvkugle for den kommende sæson.

- De russiske FOB-priser rapporteres at have ramt et nyt toppunkt denne sæson, og de europæiske følger trop, oplyser Jyske Markets.

Præsident skruer på eksportskatter

I Argentina har landets nye præsident, Fernandez, indtaget sit embede. Helt som ventet har det ført til en forhøjelse af skatterne på landets afgrødeeksport.

- Eksportskatterne forhøjes med 5 procentpoint over en bred kam, og det bringer dem op på 30 procent for sojabønner og 12 procent for majs og hvede. Konsekvenserne af forhøjelserne ventes at blive en svækket argentinsk konkurrenceevne på de globale eksportmarkeder, og det kan meget vel få Brasilien til at øge deres markedsandele på afgrødeeksporten.

Brasilien står i øvrigt over for at øge deres biodieselmandater, der hovedsageligt produceres af sojaolie, og det ventes at øge landets produktion af sojaskrå med over 7 millioner tons frem mod 2023.

Læs også