Seges:: Sygdom og vejret giver usikkerhed om landbrugets priser

Landbruget nyder godt af høje svinepriser og fornuftige priser på mælk og afgrøder, men risikoen for prisfald som følge af svinepest og Corona er tilstede, lyder det i en markedsvurdering fra Seges.

Siden sommeren 2019 har prisen på svinekød været høj. Det har medført god indtjening, som svineproducenterne især har anvendt til at nedbringe gæld. Der er udsigt til fortsat høje svinepriser, men efterhånden som svinepesten er rykket tættere på de danske og tyske grænser, er risikoen for smittespredning og prisfald steget, skriver Seges i sin halvårlige markedsberetning.

Tilsvarende er en anden alvorlig sygdom, Corona-virussen, en stor udfordring for udenrigshandlen og logistikken i aftagerlandene i Asien og nu også i sydeuropæiske lande.

- Vi står overfor en betydelig risiko fra svinepest og Corona, og også det meget usædvanlige vejr bringer ekstra usikkerhed ind i vores prognoser for landbrugets priser og indtjening, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef i Seges

- Erfaringer fra tidligere virusudbrud viser, at priseffekten ikke er varig, men når der kommer hindringer i vejen for handlen over grænserne, kan det betyde midlertidige prisfald, indtil handelsstrømmene kan genoprettes. Hvis Corona-virussen ikke inddæmmes tilstrækkeligt, kan det derfor ikke udelukkes, at det sætter sig i priserne på for eksempel mælk og svinekød. Vi er der dog ikke helt endnu, siger Klaus Kaiser.

Joker

Vejret er endnu en joker, som kan påvirke høsten og priserne i 2020. I 2018 var tørken så udbredt i Nordvesteuropa, at det påvirkede forsyningen til markedet og førte til prisstigninger på afgrøder.

- Der er endnu stor usikkerhed om vækstsæsonen og høsten i 2020, og det er for tidligt at spå om, hvorvidt nedbøren er udbredt nok til at føre til generelle prisstigninger. Men vi ved allerede nu, at de store mængder nedbør vil medføre lavere udbytter fra en ændret afgrødesammensætning og ekstra omkostninger for landmændene, blandt andet til omsåning.

De mest stabile prisudsigter har mælkeproducenterne. Konsekvenserne af Corona-virussen kan midlertidigt påvirke mælkeprisen negativt, men ellers er mælkemarkedet nogenlunde i balance, og den bemærkelsesværdige prisstabilitet forventes derfor at fortsætte i de kommende måneder, lyder det i markedsvurderingen.

aldo

Læs også