Dækimportør: Vær i god tid med dækindkøbene

Ifølge dækimportøren NDI Group er det en rigtig god idé for danske landmænd at være i god tid med dækindkøbene, da global mangel på landbrugsdæk og ubalance i markedet skaber usikkerhed om den fremtidige leveringssituation.

De seneste år har dækmarkedet været meget påvirket af coronaens konsekvenser for globale forsyningskæder og ikke mindst udfordringer med varetransporten, hvor en vigtig livsnerve for dækindustrien, nemlig skibstrafikken, også har været stærkt påvirket. Det har skabt ubalance i udbud og efterspørgsel på dækmarkedet med mangel på dæk.

Hos landets største dækimportør, NDI Group, er vurderingen, at udviklingen vil fortsætte et godt stykke ind i næste år, fortæller salgschef i virksomhedens landbrugsafdeling, Jakob Scheel Nannberg.

- Vi ser ind i stigende fragtpriser og råvarepriser, og derfor er det dyrere for dækproducenterne at fremstille dæk. Det er det, vi får at vide fra alle de dækproducenter, vi har tæt kontakt til. Alligevel bliver dækkene solgt uden problemer, fordi manglen på markedet er så stor, og efterspørgslen på dæk til landbruget er stigende i hele verden, undtagen Afrika, hvor situationen er status quo. 

Ifølge Jakob Scheel Nannberg ser udviklingen ud til at fortsætte et godt stykke ind i 2022:

- Efter alt at dømme vil udviklingen fortsætte et godt stykke ind i 2022. Så man kan komme til at opleve yderligere mangel på dæk. Jeg vil tro, at det fortsætter hen til sommeren 2022 som minimum.

Vær i god tid

Landbrugskonsulenterne hos NDI Group har ifølge Jakob Scheel Nannberg sjældent haft så travlt, som de har lige nu med at planlægge foråret 2022 sammen med landmændene:

- Vi har rigtig travlt for tiden, fordi mange landmænd herhjemme gerne vil sikre sig dæk i god tid inden næste sæson, hvor vi kan ende med at stå i en situation, hvor vi ikke nødvendigvis kan skaffe de størrelser og mærker, som kunderne har brug for, og hvor priserne kan blive påvirket af varemangel, siger han og uddyber:

- Vores klare opfordring til kunderne er, at de skal undgå at vente til foråret med dækindkøbet. Det kan ende med at blive unødvendig dyrt, og man kan blive tvunget ud i at skulle bruge andre dæk end dem, man egentlig kunne tænke sig. Vi anbefaler i stedet, at man allerede nu går i gang med at undersøge markedet og lægger en dækstrategi. Blot en time kan være rigtig godt givet ud til at få undersøgt markedet og være på forkant, så man kan skaffe de rigtige dæk i tide.
 

Læs også