Få styr på miljøledelse inden årsskiftet

For at undgår at miljøledelse ikke blot bliver endnu et stykke papir til skrivebordsskuffen, bør miljøledelse indarbejdes i allerede eksisterende løsninger – for eksempel APV’en.

Af natur- og miljørådgiver, Michael Illum Hansen, Sagro.

Hvis man har et IE-brug, er det et lovkrav at man har et miljøledelsessystem. Et IE-brug er et husdyrbrug med flere end 750 stipladser til søer, 2.000 stipladser til slagtegrise (over 30 kg) eller 40.000 stipladser til fjerkræ. Der er indtil videre ikke krav om et miljøledelsessystem til andre typer af husdyrbrug, men andre typer af husdyrbrug kan også have gavn af et miljøledelsessystem.

Som miljø- og naturrådgiver har jeg erfaret, at hvis man får lavet en god handlingsplan, og får sat tingene i gang, så vil man i langt de fleste tilfælde opnå både miljømæssige og driftsøkonomiske fordele, der kan aflæses direkte på bundlinjen. Det behøver ikke være tiltag, der kræver de store investeringer, men ofte kan det også være små effektiviseringer i de daglige arbejdsgange.

En anden positiv effekt vil være, at man får skabt sig et overblik over blandt andet forbrug af vand og energi, foder og opbevaring af olie og kemikalier med mere. Dette vil med al sandsynlighed mindske spild, og minimere forurening.

Et par konkrete eksempel på dette kan være slidte foderrør, at man glemmer at få slukket lyset på gangene i stalden eller at en kompressor kører unødvendigt om natten.

Når fokuspunkterne er fastlagte, hjælper os rådgivere som regel med at udfylde de lovpligtige skemaer, så landmanden har dokumentationen klar til kommunen eller ved et tilsyn.

Mål og strategi

Processen er sådan, at vi en gang om året fastlægger kundens mål og strategi for miljøledelse for det kommende år. Kunden har ofte en god opfattelse af hvor på gården, der er plads til forbedringer og optimeringer. Hvis det ikke er tilfældet, har vi som rådgivere en lang række punkter, som vi i fællesskab med kunden kan arbejde med.

For at undgår at miljøledelse ikke blot bliver endnu et stykke papir til skrivebordsskuffen, bør miljøledelse indarbejdes i allerede eksisterende løsninger – for eksempel APV’en.

Hos Sagro arbejder vi med kundeportalen »Bedrift« til disse registreringer. »Bedrift« er et nemt og overskueligt digitalt system, der sætter alle virksomhedens registreringer i system og skaber et overblik, så man aldrig misser en deadline.

Blandt andet at man husker sin årlige indberetning for sit IE-husdyrbrug.

Læs også