Hjortevildtgruppen Region Nordjylland: - Man kan ikke sige, vi går ind for arealbegrænsnigner, for vi er aldrig blevet spurgt

Det har ingen betydning, hvad den regionale hjortevildtgruppe mener om arealbegrænsninger, for de er aldrig blevet spurgt og bliver det heller aldrig, mener formanden i Region Nordjylland.

Hos Hjortevildtgruppen Nordjylland er man ikke i tvivl om, at den skæve alders- og kønsfordeling i hjortevildtflokke i høj grad bunder i brunstjagten.

- Vi har aldrig haft brunstjagt i vores område, fortæller Tage Espersen, Snedsted, som er formand i gruppen. For få år siden fik man på landsplan muligheden for at vælge brunstjagten på 14 dage enten til eller fra.

- Vi valgte den fra. Vi har jo aldrig haft den og for os betyder den derfor ikke noget, mens den for andre jo er hjerteblod, forklarer han.

En af grundene til, at man ikke var i tvivl om, at vælge muligheden fra var, at man på den måde ville komme tættere på målet om flere ældre hjorte.

- Kigger man på landsplan, er der slet ingen tvivl om, at vi i Nordjylland er tættere på målet end resten af landet og det hænger da helt klar sammen med brunstjagten, det er jeg slet ikke i tvivl om, forklarer Tage Espersen.

Tager ikke stilling til arealbegrænsningerne

Hjortevildtgruppen Nordjylland er aldrig blevet spurgt om, hvad de mener om arealbegrænsninger.

- Man kan ikke sige, vi går ind for det, for vi er aldrig blevet spurgt, siger Tage og henviser til, at den beslutning er tage længere oppe og at de som regional gruppe ikke har haft muligheden for hverken at vælge til eller fra.

Beslutningen ligger nu ved ministeren og derfor er Tage Espersen heller ikke et sekund i tvivl om, at deres mening er fuldstændig uden betydning, for de vil alligevel ikke vil blive spurgt.

Anderledes forhold i Thy

Hjortevildtgruppen Nordjylland kunne allerede for fire år siden se, at Thy havde nået målet om, at skyde flere hinder end hjorte, hvilket ifølge Tage Espersen er lidt af et enestående tilfælde i deres region, som ifølge ham, ikke alene er sket fordi man ikke udøver brunstjagt.

- Naturstyrelsen ejer stort set alt skov og det betyder at der er restriktioner på hvor meget man må skyde. Jeg har selv været i en jagtkonsortie hvor vi havde et jagtareal på 1.300 hektar og kun måtte skyde tre hjorte. Det vil alt andet end lige give flere ældre hjorte, fortæller han.  

Hjortevildtgruppen Nordjylland består af personer som repræsenterer Danmarks Jægerforbund, Dansk Landbrug, Dansk Skovforening, Dansk Landbrug og Skovforening, Naturfredningsforeningen, Dyrenes Beskyttelse og Naturstyrelsen.

Læs også