Glade grise og vild natur i Vores Vilde Vestjylland

Der er masser af gedigen forvaltningsarbejde og et par vilde ideer med i den Grønne Bog, som Ringkøbing-Skjern Kommune har afleveret til Miljøministeriet som en del af tilmeldingen til ministeriets konkurrence om at blive Danmarks vildeste kommune.

Ringkøbing-Skjern Kommune er med i Miljøministeriet konkurrence om at blive Danmarks vildeste kommune. Arkivfoto

Ringkøbing-Skjern Kommune har netop afleveret deres bud hvordan man skaber vild natur i en kommune, hvor strand, klitheder, heder og overdrev i forvejen er en god del af naturen, og hvor der er indtil flere sjældne rødlistearter - og hvor landbruget er intensivt og påskønnet som et af de væsentligste erhverv?

Det har de gjort som en del af tilmeldingen til Miljøministeriets konkurrence om at blive Danmarks Vildeste Kommune, hvor det blandt andet skal handle om at gøre mere af alt det gode arbejde med at genoprette og beskytte naturen, der allerede er i gang.

- Vi kunne godt tænke os at indhegne et eller flere større skovområder og udsætte grise til at stå for naturplejen. Og så vil vi invitere landbruget og landbrugets organisationer med i arbejdet for at øge biodiversiteten på deres arealer, fortæller Per Høgh Sørensen.

Han er afdelingsleder for Ringkøbing-Skjern Kommunes Kultur, Natur og Fritidsafdeling og leder af Vores Vilde Vestjylland-sekretariatet, der arbejder med de vilde planer under Miljøministeriets konkurrence.

- Ringkøbing-Skjern Kommune er én af Danmarks største landbrugskommuner og derfor er potentialet stort for at øge biodiversiteten i landbrugslandet. På samme måde er vi hjemsted for Nordeuropas største naturgenopretningsprojekt med genslyngningen af Skjern Å, der jo i øvrigt er Danmarks vandrigeste å og løber ud i landets eneste dynamiske delta. Så grundlæggende har vi nogle gode forudsætninger for at fortsætte det arbejde med at reetablere vandløb og vådområder til gavn for biodiversiteten, og med at forbedre vandkvaliteten og genetablere strandenge som vi allerede er godt i gang med, siger Per Høgh Sørensen.

Borgernes vilde projekt

Ideen, der står i den grønne bog under punktet »Hvis vi havde en million til Vild natur, ville vi:«, skal der blandt andet udføres gennem afgræsning og såkaldt assisteret spredning af vilde blomsterfrø - og skal sikre, at naturen får lov at overtage de ledige arealer.

- En anden af mange ideer til, hvordan vi ville bruge en million kroner på at forvilde naturen er, at vi vil understøtte udtagning af lavbundsarealer med henblik på at skabe bedre vilkår for biodiversiteten og for at nedbringe CO2-udledningen, fortæller Per Høgh Sørensen

Konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune er udskrevet af miljøminister Lea Wermelin, der også sidder i dommerpanelet - sammen med Bonderøven alias Frank Erichsen og biolog og naturvejleder ved Molslaboratoriet Morten DD Hansen.

Konkurrencen løber frem til slutningen af 2022 og vinderen får en million kroner til at sikre mere vild natur.

Læs også