Fire tips til at optimere din markdrift og natur under høsten

I LandboNord opfordrer vi vores kunder til at kigge markerne igennem under høsten for at gennemgå dumme vinkler, trekanter eller ufremkommelige områder, som ikke gavner driften. Områder som disse kan have et stort naturpotentiale, som bare venter på at blive fundet.

Af Anders Mortensen, Natur og Miljøkonsulent ved LandboNord

I dagens Danmark fylder biodiversitet og natur meget, og der kommer i større grad fokus på landmandens rolle som et led i udviklingen inden for naturområdet. Her i LandboNord arbejder vi stærkt tværfagligt for at give vores kunder den bedst mulige rådgivning, og det kan blandt andet resultere i en helhedsløsning, som ikke blot optimerer din drift, men også skaber mere natur.

For at sikre det bedste udgangspunkt, så er her fire tips til, hvad du skal holde øje med under høsten. Områder som kan være potentielt natur:

• Kig efter områder med lavt udbytte

• Hvor ligger dine våde arealer?

• Hvor er dine ufremkommelige kiler og hjørner?

• Steder hvor maskinelt overlap er uundgåeligt

Der er mange forskellige interesser og ideer om naturens rolle i landbruget, derfor vil vi tilrettelægge de naturtiltag, så de også skaber værdi på flere plan. Det bør nemlig ikke kun skabe værdi for driften og naturen, men også personligt. Har du som landmand nogle naturinteresser, så skal disse inddrages i udviklingen.

Forskellige tiltag

Hvordan kan naturen så se ud på disse områder? Et nemt tiltag kunne være at placere markstenene i en bunke, som vil skabe en biotop, der tilgodeser en hel række af forskellige arter. Specielt insekter og padder, kan gøre brug af markstenene, til ly om vinteren og til solbadning om sommeren. I den forbindelse vil en barjordsstribe være et godt tillæg, da det også tilgodeser insekter og fugle.

At lade det udtagende areal stå i brak er også en mulighed, der skal man dog være opmærksom på en årlig slåning. Et andet alternativ kunne være at så flerårige blomsterblandinger ud. Det vil give en værdi for bier og andre insekter og det kræver ingen pleje.

Hvis man vil gøre noget godt for vildtet, kunne det være en god ide at lave småbeplantninger. Småbeplantninger er arealer under 0,5 hektar, som bliver plantet til med træer og buske. Det kan give læ og forbedre dyrenes levevilkår. Derudover tilgodeser småbeplantningerne også fugle og insekter.

Disse tiltag kan være med til at skabe økologiske forbindelser i landskabet, som vil fremme sammenhængen mellem flere forskellige økosystemer.

Forskellige roller

Områderne kan være i mange forskellige størrelser og former, derudover kan de biologiske og abiotiske faktorer spille forskellige roller for naturen. I den forbindelse kan det være en fordel at disse områder, ligger i forbindelse med eksisterende natur. Det vil fremme den naturlige indvandring på det nye område, og hurtigt få skabt værdi. De naturlige sammenhænge kan være svære at se, hvis man ikke ved hvad man skal kigge efter. Derfor har jeg allerede nu booket flere besøg i min kalender, hvor jeg sammen med vores kunder gennemgår arealerne, når høsten er overstået, og derfra udvikler naturtiltag til næste niveau.

Læs også