Ekstra penge til vådområder i 2022

I 2022 er der flere penge end tidligere i puljen, som støtter etablering af mindre vådområder.

Prisen for at få fornyet et jagttegn tog et hop opad i 2021 fra 521 kroner til 676 kroner, og en del af de ekstra indtægter kommer direkte dyrelivet og jagten til gode. Det oplyser Naturstyrelsen.

Nogle af de ekstra jagttegnsmidler går til at forhøje støtten til etablering af nye små vådområder i landskabet. Ifølge Styrelsen, tilføres der en ekstra halv million hvert år til ordningen fra og med 2022.

Som lodsejer kan man dermed få op til 17.000 kroner i støtte pr. projekt, hvis man vil etablere mindre ferskvandsområder med permanent vandspejl. Der er dog ikke garanti for tilskud, men jo højere biologisk værdi det nye vådområde får, jo større er chancen for at komme i betragtning.

Det er Miljøstyrelsen, der administrer jagttegnsmidlerne i samarbejde med Naturstyrelsen, og det er Naturstyrelsen, som behandler ansøgningerne om tilskud til de små ferske vådområder.

Læs også