Filmserie sætter fokus på natur- og vildtpleje i landbrugslandet

Over en serie på ti afsnit stiller Danmarks Jægerforbund skarpt på processerne inden for natur- og vildtpleje. Filmene er produceret med støtte fra Friluftsrådet.

Naturen i landbrugslandet har igennem de sidste 70 år været under et stort pres, hvor landskabet har været under konstant forandring. De elementer, der forsvinder, er de såkaldt permanente strukturer såsom markveje, markskel, åbne grøfter og mergelgrave - steder, hvor vildtet har kunnet finde pusterum.

Det oplyser Danmarks Jægerforbund i en meddelelse, hvor det endvidere påpeges, at landskabet bliver mere og mere monotont i takt med, at dyrkningsfladerne bliver større og driften af dem intensiveres.

Færre og færre levesteder

Ifølge Jægerforbundet fører det til, at der mange steder ikke længere er plads til vildtet, og levestederne bliver færre og færre.

For at gøre det lettere for lodsejerne at overskue mulighederne og processerne inden for natur- og vildtpleje, har Danmarks Jægerforbund derfor valgt at lave en filmrække på ti film, der blandt andet kommer omkring emner som: Etablering og pleje af hegn og småbeplantninger, brandmandens lov, natur- og vildtpleje på brakarealer, Projekt Natur og Vildtpleje, støtteberettigede tiltag i landbrugslandet, vådområder, ukurante markhjørner og kiler, jordens egen frøbank og rundt om en markvej.

Filmene er produceret med støtte fra Friluftsrådet og kan findes via Danmarks Jægerforbunds hjemmeside.

Læs også