Miljøminister og landbrugselever med biodiversitet i fokus

Bygholm Landbrugsskole fik forleden besøg af miljøminister Lea Wermelin, der var på rundtur i landet for at tale om biodiversitet

Elever og lærere viste vejen, da miljøminister Lea Wermelin var på besøg på Bygholm Landbrugsskole for at se og høre om biodiversitet. Foto: John Ankersen

Biodiversitet er i den grad kommet på skoleskemaet på Bygholm Landbrugsskole ved Horsens, hvor skolens EUX-elever har arbejdet med biodiversitet i undervisningen.

Det har blandt andet mundet ud i et naturtjek af skolen, og blandt andet etablering af et minivådområde, der oprenser kvælstof fra drænvand og sparer Horsens Fjord for 500 kilo næringssalte pr. år.

Forleden fik skolen besøg af miljøminister Lea Wermelin, der var på rundtur i landet for at tale om biodiversitet – ikke mindst i relation de unge på erhvervsuddannelserne – som EUX´erne på Bygholm Landbrugsskole.

Naturtjek som værktøj

Bygholm EUX’erne udviser en stor interesse i både at øge biodiversiteten og forstå den. Derfor hører naturpleje og biologi faktisk også til blandt de populære fag på holdet.

Ministeren ville gerne vide, om Landbrugsaftalens ambitiøse målsætninger fylder noget i lærlingenes bevidsthed, når nu det blandt andet bliver dem, der kommer til at gøre arbejdet for at opfylde målene. Og det bekræfter lærlingene, at de både er interesserede i og indstillede på.

Nogle landbrugslærlingene forklarede ministeren, at både nutidens og fremtidens landmænd er virkelig dygtige til at producere efter mål, men at biodiversitet er ret vanskeligt at måle på, fordi et tiltag måske kan gavne i én retning, mens det skader i en anden retning.

Her anbefalede ministeren at få lavet et naturtjek, så man har overblik over, hvilke arter man skal passe på på den enkelte ejendom.

Klimasmart landbrug

Ved besøget på Bygholm Landbrugsskole fik ministeren en rundvisning – dels ud til skolens minivådområde, og dels i skolens nye teknologicenter, der er under opførelse, og hvor eleverne får mulighed for at arbejde med ny teknologi – blandt andet et netop igangsat projekt om stribedyrkning med robotteknologi.

Det er en teknologi, der ligeledes gavner biodiversiteten, og hvor skolen samarbejder med Teknologisk Institut og industrien. – blandt andet danske Agrointelli, der har udviklet markrobotten ”Robotti”. Det hele under projektet ”Klimasmart Landbrug”.

Brug for alle tiltag

Lea Wermelin lagde ved dit besøg ikke skjul på, at tiltaget på Bygholm Landbrugsskole med både biodiversitet i undervisningen og reelt ført ud i livet, passer præcist og perfekt ind i de tiltag og planer, man politisk har vedtaget og målsat i forbindelse med den nye landbrugsaftale.

- Med den seneste landbrugsaftale er der skruet op for de kollektive virkemidler. Og det er en rolle for os at gøre det så nemt som muligt, lød det fra ministeren, der samtidig erkendte at har været en kilde til frustration i landbruget.

Hun noterer sig samtidig aftalen om udtagning af 100.000 hektar lavbundsjorde, hvor landbruget har være med inde over. Og så ellers alle de øvrige tiltag, landbrugsaftalen lægger op til omkring reduktioner af landbrugets klimaaftryk.

- Der ligger en kæmpe klimaudfordring omkring landbruget. Vi har alle et ansvar, også selv om det kan være svært at føre ud i livet, lød det fra Lea Wermelin, der samtidig understreger, at tiltagene gerne skulle sikre natur og miljø, samtidig med at landbrugets bundlinje også sikres.

Nuanceret syn

I Bygholm Landbrugsskoles næsten færdigbyggede teknologicenter drøftede forstander Erik Kallehave Kristensen teknologiens betydning for både klima, miljø og biodiversitet med ministeren, som så positivt på, at fremtidens landmænd skal tage udgangspunkt i den seneste teknologi for at medvirke til at løse Landbrugsaftalens mål.

Og Erik Kallehave Kristensen er ikke i tvivl om, at gåturen har været givende for begge parter.

- Jeg er sikker på, at miljøministeren har fået et nuanceret syn på, hvordan fremtidens landmænd tænker om samspillet mellem produktion og vild natur. Men først og fremmest er jeg glad for, at eleverne har fået en oplevelse af, at en minister faktisk er et almindeligt menneske, som man kan tale fornuftigt med om udfordringerne. Det er en sund læring om vores folkestyre, siger han.

Læs også