Ny biotopplan i år?

Den 1. maj er der anmeldelsesfrist for biotopplaner. Har man brug for en ny biotopplan i år, er det derfor nu, projektet skal sættes i værk.

Med en biotopplan implementeret på ejendommen kan man få lov at udsætte flere fasaner og agerhøns til jagt end ellers. Ordet »biotop« kan groft oversættes til et »levested«, og med en biotopplan skabes der hermed flere levesteder for vildtet på ejendommen.

Vælg mellem flere tiltag

- Biotoper, der indgår i biotopplanen, kan for eksempel være barjordsstriber, vegetationsstriber og insektvolde, siger natur- og miljørådgiver hos Patriotisk Selskab, Thyge Feldskou Autzen. 

- I udarbejdelsen af biotopplanen bør der kigges på biotopernes samspil med landbrugsproduktionen. Der er en lang række tiltag at vælge imellem, hvilket gør, at biotopplanen kan tilpasses til de forhold, som gør sig gældende på den enkelte ejendom, siger han.

 

Læs også