Naturstyrelsen giver gode råd til vandreturen blandt naturplejere

Nye skilte ved indhegninger skal hjælpe med at give større tryghed for dem, der færdes i naturområder med græssende dyr.

Ifølge Naturstyrelsen går der tusindvis af græssende dyr i de statslige skove og naturområder landet over. Det kan være kreaturer, heste, geder eller får, der alle hjælper med at holde naturen åben og dermed skabe gode levesteder for en lang række dyr og planter.

Naturstyrelsen oplyser i en meddelelse, at man som altid er velkommen til at gå igennem indhegningerne, når man er på tur i vores fælles natur. Her vil man nu blive mødt af nye illustrative skilte med gode råd, man kan følge, når man færdes i indhegninger på enten gåben eller cykel.

- Græssende dyr i indhegninger er generelt stille og rolige og normalt ikke interesserede i at nærme sig mennesker. Vi stiller også krav til ejeren af dyrene om, at de dyr, vi sætter ud for at pleje naturen, skal have en rolig adfærd, men der kan opstå situationer, hvor vi mennesker skal være særligt opmærksomme. For eksempel kan græssende dyr med unger blive aggressive over for hunde i et forsøg på at beskytte ungerne. Vi vil gerne hjælpe med til, at folk i indhegninger med dyr kan føle sig trygge, og her håber vi, at de gode råd kan bidrage, siger kontorchef Mads Jensen, Naturstyrelsen.

 

Fire gode råd

På skiltene finder man en række enkle råd for god adfærd, der kan minimere risikoen for farlige situationer.

Det handler blandt andet om at holde god afstand til dyrene, at undgå at komme mellem voksne dyr og unger, at holde hunden i kort snor – eller undlade at tage den med ind i indhegningen, samt at bevæge sig stille og roligt i indhegninger, undgå fagter og lyde - særligt, når man passerer dyrene.

Størstedelen af de dyr, der går i de statslige naturområder, tilhører private dyreholdere. Ved de fleste låger til indhegninger findes der, ud over de gode råd, også et skilt med et telefonnummer på dyrenes ejer og en illustration af, hvilke slags dyr, du kan møde i indhegningen.

Læs mere om færdsel i indhegninger med dyr på Naturstyrelsens hjemmeside.

Læs også